GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II/FİZ408M
Dersin Adı: ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Musa SARI, Yard.Doç.Dr. Uygar KANLI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/msari
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  msari@gazi.edu.tr, ukanli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Laboratuvar uygulama tekniklerini öğrenir.
Eğitim-öğretim ortamında teknolojileri kullanır.
Fizik öğretiminde alternatif ölçme ve değerlendirme ve soru sorma tekniklerini bilir.
Kendi hazırladığı ders planına uygun olarak bir ders sunar.(Mikro-öğretim aktivitesi gerçekleştirir)
Fizik öğretim programlarının temel felsefesini anlar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Öğrencilerin gruplara ayrılarak lise programındaki konuları, plan yaparak, yerine göre değişik öğretim yöntem, teknik ve yaklaşımları kullanarak yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu ders Programdaki bütün derslerle ilgilidir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuvar kullanımı
2. Hafta  MEB bakanlığı Fizik ders kitaplarından micro öğretim için konu paylaştırılması
3. Hafta  Eğitim teknolojisinin fizik eğitiminde kullanımı
4. Hafta  Fizik öğretiminde tartışma yöntemi, alternatif ölçme değerlendirme teknikleri
5. Hafta  Fizik öğretim programlarının tartışılması
6. Hafta  Öğrenciler hazırladıkları konuları sınıf ortamında micro öğretim tekniği ile anlatırlar ve anlatılan dersin metodsal tartışması yapılır.
7. Hafta  Öğrenciler hazırladıkları konuları sınıf ortamında micro öğretim tekniği ile anlatırlar ve anlatılan dersin metodsal tartışması yapılır.
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Öğrenciler hazırladıkları konuları sınıf ortamında micro öğretim tekniği ile anlatırlar ve anlatılan dersin metodsal tartışması yapılır.
10. Hafta  Öğrenciler hazırladıkları konuları sınıf ortamında micro öğretim tekniği ile anlatırlar ve anlatılan dersin metodsal tartışması yapılır.
11. Hafta  Öğrenciler hazırladıkları konuları sınıf ortamında micro öğretim tekniği ile anlatırlar ve anlatılan dersin metodsal tartışması yapılır.
12. Hafta  Öğrenciler hazırladıkları konuları sınıf ortamında micro öğretim tekniği ile anlatırlar ve anlatılan dersin metodsal tartışması yapılır.
13. Hafta  Öğrenciler hazırladıkları konuları sınıf ortamında micro öğretim tekniği ile anlatırlar ve anlatılan dersin metodsal tartışması yapılır.
14. Hafta  Genel Değerlendirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Atasoy, B., 2002, ‘Fen öğrenimi ve öğretimi’, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. Chiappetta, E. L. and Koballa, T.R. ‘Science Ins
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Cevap, Gösterme, Uygulama - Alıştırma,Araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
10
 Ödev
1
10
 Uygulama
1
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
1
2
 Materyal tasarlama, uygulama
1
1
1
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
2
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
2
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X