GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KATIHAL FİZİĞİ/FİZ404A
Dersin Adı: KATIHAL FİZİĞİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Musa SARI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/msari
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  msari@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kristal yapıları kavrar.
Temel örgü türlerini anlar.
Ters örgü ile ilgili kavramları açıklar.
Tek ve iki atomlu örgü titreşimlerini bilir.
Fonon kavramını bilir.
Isı sığası modellerini kavrar.
Tek ve üç boyutta enerji düzeyleri ile ilgili problem çözer.
Elektron gazının ısı sığası modelini kavrar.
Metallerin ısı iletkenliğini öğrenir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Atom ve molekül Fiziği,Nükleer Fizik, Kuantum Fiziği,Elektirik ve Magnetizma.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kristal Yapı
2. Hafta  Temel örgü türleri Kristal düzlemleri için indis sistemi
3. Hafta  Kristal sistemleri için simetri işlemleri Basit kristal yapılar
4. Hafta  Ters örgü Kristallerde dalga krınımı, Brag yasası
5. Hafta  Saçılan dalga genliği Brillouin bölgeleri Hücre bazının Fourier analizi
6. Hafta  Fononlar I: Kristal titreşimleri Tek atomlu örgülerin titreşimleri İki atomlu örgü
7. Hafta  Elastik dalgaların kuantalanması Fonon momentumu Fononlarda inelastik saçılma
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Fononlar II: Isısal Özellikler Fonon ısı sığası
10. Hafta  Einstein ısı sığası modeli Debye ısı sığası modeli Harmonik ve anharmonik etkileşmeler
11. Hafta  Isı iletkenliği Serbest elektron Fermi gazı Tek boyutta enerji düzeyleri
12. Hafta  Üç boyutlu serbest elektron gazı Elektron gazının ısı sığası
13. Hafta  Elektrik iletkenliği ve Ohm yasası Magnetik alanda hareket
14. Hafta  Metallerin ısı iletkenliği
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  B.Karaoğlu, Çeviri: KATIHAL FİZİĞİNE GİRİŞ(KITTEL),1996 Ş, Aydoğan. Katıhal Fiziği,Nobel Yayın Dağıtım,2011 T,Nuri Durlu. Katıhal Fiziğine Giriş, Ankara, 1989 C.KITTEL, Introduction to Solid State Physcs, 1996
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-cevap, Alıştırma, Araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
12
4
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
6
18
 Materyal tasarlama, uygulama
1
6
6
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
16
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
4
20
 Diğer
1
11
11
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.