GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇEKİRDEK FİZİĞİ/FİZ402A
Dersin Adı: ÇEKİRDEK FİZİĞİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 7
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğrt. Grv. Dr. Mustafa Güray Budak, Doç. Dr. Mustafa KARADAĞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mbudak, http://websitem.gazi.edu.tr/site/mkaradag
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mbudak@gazi.edu.tr, mkaradag@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çekirdeğin yapısını izah etmek üzere geliştirilen modelleri açıklar. Çekirdeğin açısal momentumu ve manyetik momenti kavramlarını izah eder.
Nötronun keşfine yol açan fiziksel bulguları izah eder, paketlenme kesri ve bağlanma enerjisi kavramlarını açıklar.
Radyoaktivite, radyoaktif bozunma kanunu, peşpeşe parçalanma kanunu, Ortalama ömür, tabii radyoaktif seriler, yarı ömür tayini kavramlarını izah eder.
Nükleer reaksiyon kavramını açıklar. Örnek reaksiyonlar için reaksiyon enerjilerini ve ürün çekirdeklerin kinetik enerjilerini hesaplar.
Nükleer Fisyon ve Nükleer Füzyon olaylarını açıklar. soğrulma doz birimlerini ve radyasyonun maddede oluşturduğu hasar için ölçüm birimlerini izah ede
Radyasyon dedektörlerini, temel çalışma prensiplerini izah eder.
Alfa bozunmasını açıklar. Bozunma sonrasında oluşan ürün çekirdek ve alfa parçacığının enerjilerini hesaplayabilir.
Beta bozunmasını, bozunma çeşitlerini ve nötrino hipotezini açıklar.
Gama bozunmasını izah eder. Radyoaktif ışınım sonucunda atom numarası, kütle numarası ve bozunmaya uğrayan çekirdeğin enerjisinde meydana gelen değişi
Doğadaki Temel Kuvvetleri ve atom çekirdeğini meydana getiren temel parçacıkları ve ilgili parçacıkların sınıflandırılmalarını açıklar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Atom ve Çekirdek Fiziği Uygulamaları Atom ve Çekirdek Fiziği Laboratuvarı
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çekirdeğin yapısı
2. Hafta  Çekirdeğin açısal momentumu
3. Hafta  Çekirdeğin manyetik momenti
4. Hafta  Nötronun keşfi
5. Hafta  Radyoaktivite
6. Hafta  Radyoaktif parçalanma
7. Hafta  Peşpeşe parçalanma kanunu
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Ortalama ömür, tabii radyoaktif seriler, doz hızı
10. Hafta  Yarı ömür tayini
11. Hafta  Farklı radyasyon türleri
12. Hafta  Çekirdek reaksiyonları
13. Hafta  Alfa, beta, gamma bozunmaları
14. Hafta  Çekirdek modelleri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Çekirdek Fiziğinin Esasları Atam P. Arya (Çev: Prof.Dr. Yusuf Şahin) Nükleer Fizik Kenneth Krane (Çev : Prof. Dr. Başer Şarer)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
4
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
 Materyal tasarlama, uygulama
1
4
4
 Rapor hazırlama
1
12
12
 Sunu hazırlama
1
12
12
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
3
18
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
3
18
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X