GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZİKTE ÖZEL KONULAR II/FİZ405A
Dersin Adı: FİZİKTE ÖZEL KONULAR II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Selma MOĞOL, Prof.Dr. Bilal GÜNEŞ, Prof.Dr.Musa SARI, Doç.Dr.Mustafa KARADAĞ,Doç.Dr. Şebnem K.İNGEÇ, Doç.Dr.Pervin Ü.YAVAŞ,Doç.Dr.Yasin ÜNSAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/msari, http://websitem.gazi.edu.tr/site/msari
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  smogol@gazi.edu.tr,bgunes@gazi.edu.tr,msari@gazi.edu.tr,mkaradag@gazi.edu.tr,singec@gazi.edu.tr,
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilimsel bilgiye ulaşma yöntemlerini bilir ve kullanır.
Fiziğin diğer bilim dalları ile ilişkisini kurar.
Bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.
Sunum hazırlarken, grafik, şema, tablo gibi mümkün olduğunca farklı formatları kullanır.
Literatür taraması yapar.
Farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynaklarını (internet kütüphane, basılı ve görsel materyal, vb.) kullanır -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders kapsamında, danışmanı belirlenen öğrenciler danışmanıyla beraber ortak yürüttükleri projelerini bireysel olarak araştırarak bir sunum hazırlar
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Literatür taraması , Bilgisayar programlama, Özel Öğretim yöntemleri, Programdaki Alan dersleri.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Öğrenciler, üzerinde araştırma yapacağı çeşitli fizik konularını araştırır.
2. Hafta  Öğrenciler, üzerinde araştırma yapacağı çeşitli fizik konularını araştırır.
3. Hafta  Öğrenciler, üzerinde araştırma yapacağı çeşitli fizik konularını araştırır.
4. Hafta  Üzerine araştırma yaptığı konulardan bir tanesini seçerek literatür taraması yapar.
5. Hafta  Seçtiği konuyla ilgili, yapılan Yüksek lisans ve Doktora çalışmalarını araştırır.
6. Hafta  Seçtiği konuyla ilgili, yayınlanan makaleleri araştırır.
7. Hafta  Seçtiği konuyla ilgili, yayınlanan makaleleri araştırır.
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Seçmiş olduğu konu laboratuvar uygulamaları gerektiriyorsa ilgili laboratuvara giderek incelemeler yapar.
10. Hafta  Seçmiş olduğu konu ile ilgili uzmanlarla görüşmeler yapar.
11. Hafta  Seçmiş olduğu konuyu rapor haline getirmek için içerik düzenlemesi yapar.
12. Hafta  Seçmiş olduğu konuyu rapor haline getirmek için içerik düzenlemesi yapar.
13. Hafta  Yaptığı araştırmayı sınıf ortamında sunar.
14. Hafta  Yaptığı araştırmayı sınıf ortamında sunar.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Kitaplar, dergiler, Yüksek lisans ve Doktora Tezleri, İlgili makaleler, internet, v.s.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru- cevap, Uygulama, Araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
4
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
4
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
8
2
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
8
2
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
124
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.