GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATOM FİZİĞİ/FİZ403A
Dersin Adı: ATOM FİZİĞİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Selma MOĞOL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/smogol
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  smogol@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kuantum Fiziğinin doğuşu sürecinde ortaya atılan teorileri ve ileri sürülen fikirleri açıklar.
Elektromağnetik ışınımın dalga ve parçacık karakteri ile ilgili özellikleri ve olayları açıklar.
Belli başlı atom modellerinin özelliklerini tarihi gelişim sürecine göre bilir.
Kuantum mekanik sistemlerin temsili ve çözümü için kullanılan matematik gösterimlerle ilgili bazı özellik ve postulaları kavrar.
Scrödinger Dalga Denkleminin çeşitli basit sistemler için çözümünü yapar.
Çok elektronlu atomlar için geliştirilmiş bazı yaklaştırma metodlarının genel özelliklerini kavrar.
Atomların temel hallarinin elektron dizilişini bilir.
Atomlardaki elektronların hareketi ve sonuçlarını açıklar.
Atomik spektroskopi ile ilgili temel bilgileri bilir.
Atomların x-ışını spektroskopisini açıklar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Kuantum Fiziği
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kuantum Fiziğinin doğuşu, amacı ve uygulama alanları.
2. Hafta  Atomların boyutu ve kararlılığı problemi
3. Hafta  Kuantum Mekanik Sistemlerin temsili için kullanılan gösterimler (Hal vektörleri) ve özellikleri
4. Hafta  Operatörler (İşlemciler)ve Özellikleri
5. Hafta  Feynman Deneyleri ve Elektron spini
6. Hafta  Özdeğerler, özvektörler ve bunlarla ilgili postulatlar
7. Hafta  Schrödinder Dalga Denklemi ve çeşitli sistemler için çözümü
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Atomların durumlarını belirleyen kuantum sayıları ve özellikleri
10. Hafta  Çok elektronlu atomlar ve çözümleri için geliştirilen yaylaştırma metodları
11. Hafta  Atomlarda elektron dizilişi
12. Hafta  Atomlardaki elektronların hareketi ve sonuçları
13. Hafta  Hidrojendeki elektronun magnetik momenti ve toplam açısal momentum
14. Hafta  Atomik spektroskopi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Introduction to Atomic Spectra: WHITE Atom ve Molekül Fiziği: Prof.Dr. Erol AYGÜN Prof.Dr. Mehmet ZENGİN, Kuantum Kimyasına Giriş: Prof.Dr. H. Önder Pamuk Phyisics Of Atoms and Molecules: B.H.Bransden and C.J. Joachain Çağdaş Fiziğin Kavramları:Arthur Beiser, Çevirenler; H. Yıldırım, M. Çetin, Z. Gülsün Introduction to Atomic and Nuclear Physics: Henry Semat
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-cevap, Gösterme, Filmler, Uygulama-Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
2
2
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
2
28
 Diğer
3
5
15
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X