GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ELEKTROMAĞNETİK TEORİ/FİZ401A
Dersin Adı: ELEKTROMAĞNETİK TEORİ
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/bgunes
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  bgunes@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Elektromanyetik teori ile ilgili kavramları bilir.
Vektör analizlerini kavrar.
Koordinat sistemleri arasında dönüşüm yapar.
Gradyant, diverjans, rotasyonel ve laplas operatörleri ile işlemler yapar ve fiziksel anlamlarını bilir.
Gradyant, diverjans ve rotasyonel teoremlerini bilir.
Gradyant, diverjans ve rotasyonel teoremlerini ispatlar.
Elektriksel kuvvet, alan, potansiyel ve potansiyel enerji ile ilgili problemleri çözer.
Poisson ve Laplace denklemlerini kavrar.
Elektriksel potansiyel belirlemek için kullanılan özel yöntemleri (görüntü-yük, değişkenlere ayırma) problemlere uygular.
Maxwell denklemlerini kavrar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Vektör analizi
2. Hafta  Koordinat sistemleri ve dönüşümler
3. Hafta  Gradyant operatörü, Gradyant teoremi ve fizikteki uygulamaları
4. Hafta  Diverjans operatörü, Diverjans teoremi ve fizikteki uygulamaları
5. Hafta  Rotasyonel operatörü, Rotasyonel teoremi ve fizikteki uygulamaları
6. Hafta  Laplas operatörü ve fizikteki uygulamaları
7. Hafta  Teorem ispatlarına yönelik uygulamalar
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Elektriksel kuvvet, alan, potansiyel ve potansiyel enerji problemleri
10. Hafta  Elektriksel kuvvet, alan, potansiyel ve potansiyel enerji problemlerine yönelik uygulamalar
11. Hafta  Elektriksel potansiyel belirlemek için kullanılan özel yöntemler: Görüntü yük yöntemi Görüntü yük yöntemi ile ilgili uygulamalar
12. Hafta  Poisson ve Laplas eşitlikleri Elektriksel potansiyel belirlemek için kullanılan özel yöntemler: Değişkenlere ayırma yöntemi
13. Hafta  Tüm koordinat sistemlerinde değişkenlere ayırma yöntemi ile ilgili uygulamalar
14. Hafta  Küresel koordinatlarda, her koordinatla ilgili problemlerin değer şartlarını sağlayan örnekler Maxwell denklemleri
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Elektromagnetik Teori (Griffiths)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
8
4
32
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
8
4
32
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.