GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖĞRETME ÖĞRENME KURAM VE YAKLAŞIMLARI/FİZ312M
Dersin Adı: ÖĞRETME ÖĞRENME KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Cuma ÇİVİ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  Yok
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  Yok
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenme – öğretme kuram ve yaklaşımları ile ilgili temel kavramları tanımlar.
Öğrenmeyi etkileyen etmenleri açıklar.
Öğrenme kuramlarını özelliklerine göre sınıflar.
Öğrenme kuramlarını ve aralarındaki farkları açıklar.
Öğrenme stratejilerini açıklar.
Öğrenme ve öğretme stillerini açıklar.
Öğretme yaklaşımlarını açıklar.
Öğretme stratejilerini bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Öğrenme, öğretme ile ilgili temel kavramlar, öğrenmeyi etkileyen faktörler
2. Hafta  Öğrenme kuramları, davranışçı öğrenme kuramları I (klasik koşullanma)
3. Hafta  Davranışçı öğrenme kuramları II (Bitişiklik ve bağlaşımcı öğrenme kuramları)
4. Hafta  Davranışçı öğrenme kuramları IIISosyal biliş kuramı
5. Hafta  Gestalt kuramı, bilgiyi işleme kuramı, nörofizyolojik kuram
6. Hafta  Öğrenme-öğretme modelleri
7. Hafta  Öğrenme-öğretme modelleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Öğretme stratejileri
10. Hafta  Etkili öğretim modeli, öğretim etkinlikleri, işbirlikli öğrenme
11. Hafta  Öğrenme stratejileri, öğrenme stilleri, stil odaklı öğretim tasarımı
12. Hafta  Etkin öğretim hizmetini sağlamada kullanılabilecek strateji örnekleri
13. Hafta  Öğretimde çağdaş yaklaşımlar I
14. Hafta  Öğretimde çağdaş yaklaşımlar II
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Kaya Alim ve diğerleri (2009). Eğitim Psikolojisi, Pegem A Yayınları, Ankara Morgan, Cliford T. Psikolojiye Giriş. Hacettepe Üniversitesi Yayınları Atkinson, Rita L. Psikolojiye Giriş. Arkadaş Yayınları, Ankara Senemoğlu, Nuray (2006). Gelişim Öğrenme ve Öğretim – Kuramdan Uygulamaya, Gazi Kitabevi Yayınları Ulusoy, Ayten vd. Gelişim ve Öğrenme, Anı Yayıncılık Yeşilyaprak, Binnur (Ed) (2011). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Pegem A Yayınları Schunf, H. Dale (2010). Çev. Muzaffer Şahin, Öğrenme Teorileri Eğitimsel Bir Bakışla, Nobel Yayıncılık, Philips, D.C. ve Soltis C.F. (2005). Öğrenme: Perspektifler, Nobel Yayıncılık, Ankara Morgan, Cliford T. Psikolojiye Giriş. Hacettepe Üniversitesi Yayınları Atkinson, Rita L. Psikolojiye Giriş. Arkadaş Yayınları, Ankara Senemoğlu, Nuray (2006). Gelişim Öğrenme ve Öğretim – Kuramdan Uygulamaya, Gazi Kitabevi Yayınları Ulusoy, Ayten vd. Gelişim ve Öğrenme, Anı Yayıncılık Yeşilyaprak, Binnur (Ed) (2011). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. P
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.