GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TİTREŞİMLER VE DALGALAR LAB./FİZ308A
Dersin Adı: TİTREŞİMLER VE DALGALAR LAB.
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Mustafa KARADAО
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mkaradag
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mkaradag@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler periyodik hareket ve sinüzoidal titreşim kavramlarını bilir. Bir basit sarkacın periyodunu hesaplayabilir.
ortam değiştiren dalgaların yayılma yönlerindeki değişimi gözler.
sarmal yaylarda dalga titreşimler oluşturarak fiziksel değişkenleri keşfeder.
bir ipte yayılan dalgalara ait periyot, frekans, dalgaboyu ve genlik kavramlarını fiziksel bir model üzerinde inceler.
hava sütununda kararlı dalga oluşturarak sesin havadaki yayılma hızını deneysel olarak hesaplayabilir
kundt tüpü kullanarak sesin katılardaki yayılma hızını hesaplayabilir.
dalga leğeninde periyodik dalga üreterek fiziksel özelliklerini belirleyebilir, fiziksel değişkenlerin etkilerini sınayabilir.
su dalgalarının yansıma ve kırılmalarını uygulamalı olarak anlatabilir.
su dalgalarında girişimi gözleyebileceği bir düzenek kurabilir.
stroboskop kullanarak ilerleyen dalgaların hızını belirleyebilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Basit sarkaç
2. Hafta  Taneciklerle kırılma
3. Hafta  Sarmal yayda dalgalar
4. Hafta  Bir ipte yayılan dalgalar
5. Hafta  Sesin havadaki yayılma hızı
6. Hafta  Sesin katılardaki yayılma hızı
7. Hafta  Su dalgaları ve atmalar
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Yansıma ve dalga hızı,
10. Hafta  Su dalgalarının kırılması
11. Hafta  Su dalgalarının kırınımı
12. Hafta  Su dalgalarında girişim
13. Hafta  Su dalgalarında faz farkı
14. Hafta  Hareketli ortamlarda dalgaların girişimi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Temel titreşim ve dalgalar deney kılavuzu
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
6
1
6
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
1
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X