GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ELEKTRONİK/FİZ307A
Dersin Adı: ELEKTRONİK
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Şebnem KANDİL İNGEÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/singec
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  singec@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Elektronikle ilgili temel bilgileri bilir. Temel elektronik devre elemanlarını bilir.
Elektrikle ilgili dalga türlerini bilir. Temel elektronik devrelerini çözümler.
Osiloskop ve osilatörlerin özelliklerini ve çalışma prensibini bilir.
Alternatif akım devrelerinin komplex analizini yapar. Elektrik devrelerinin temel yasalarını bilir.
Yarıiletken üzerine uygulanan Enerji Bant modelini bilir.
Yarıiletken ve yarıiletkenin özelliklerini bilir ve kendi cümleleri ile tanımlar.
Farklı tipteki katkılamaları bilir ve katkılamanın yarıiletken üzerindeki etkisini bilir.
Diyotların çalışma prensiplerini ve yapılarını bilir, doğrultma, kırpma gibi uygulamalarını açıklar.
BJT transistörlerin yapısını ve çalışma prensibini açıklar
Diyot ve transistor devrelerini analiz eder ve uygulama alanları kavrar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Elektrik nedir, elektrik alanı,Elektriksel potansiyel,
2. Hafta  Elektrik akımı, doğru gerilim ve doğru akım,Dalgalı gerilim ve dalgalı akım,
3. Hafta  Dalgalanmanın özel bir türü(sinizoidal dalgalanma),Direnç ve genel direnç kavramı, Ohm kanunu, devre çözümleri,
4. Hafta  Süperpozisyon metodu, eşdeğer devre kavramı,
5. Hafta  Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri,
6. Hafta  Dalga türleri: Sinüzoidal, kare, üçgen ve testere dişli dalga, bileşik dalga ve Fourier serisi, etkin ve doğru akım değeri,
7. Hafta  Sinüzoidal akımın etkin değeri, testere dişli akımın etkin değeri, sinüzoidal akımlarda güç, faz ve faz farkı,
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Devre elemanları: Dirençler (rezistanslar), bobinler, kondansatörler, diyotlar, bu devre elemanlarının davranışları, doğru akım devrelerinde bobin ve
10. Hafta  Temel elektronik devreler: Sinüzoidal gerilimde R.L. ve R.C. devresi, alçak ve yüksek frekans süzgeçleri, türev ve integral devreleri, transformatör
11. Hafta  Alternatif akım devrelerinin komplex analizi
12. Hafta  Bant diyagramları ve Bant yapısı, yarıiletkenler, PN eklemi, schottky bariyeri, PN ekleminde akım mekanizması, diyot çeşitleri,
13. Hafta  Transistör yapısı ve sınıflandırılması, Transistör bağlantı türleri
14. Hafta  BJT’nin Öngerilimlenmesi,anahtar olarak kullanılması, yükselteç olarak kullanılması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Analog Elektronik, Metin Bereket-Engin Tekin, 2011. Analog Elektronik-1, Hasan Selçuk Selek, Seçkin Yayıncılık,2008. Alternatif Akım (AC) Devre Analizi, Hasan Selçuk, Seçkin yayıncılık,2008.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
0
 Uygulama
1
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
1
2
2
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
5
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
3
21
 Diğer
14
4
56
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
161
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X