GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZİKTE MATEMATİKSEL METODLAR II/FİZ305A
Dersin Adı: FİZİKTE MATEMATİKSEL METODLAR II
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Ögr.Grv. Dr. Çağlar GÜLÇİÇEK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/caglar
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  caglar@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kompleks sayılarla ilgili temel işlemleri yapar.
Cauchy İntegral Formülünü kullanarak kompleks fonksiyonların integralini hesaplar.
Verilen fonksiyonları Taylor ve Laurent Serilerine açar.
Rezidü yöntemiyle integral hesabı yapar.
Bir fonksiyonu Fourier serisine açarak analizini yapar.
Kompleks bir fonksiyonu Fourier serisine açarak analizini yapar.
Laplace Dönüşümlerini bilir ve kullanır.
Gamma ve Beta Fonksiyonlarını bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Yok
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Yok
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kompleks Sayılar, Geometrik Tanımı
2. Hafta  Bir Kompleks Sayının n. Kuvveti veya Kökü, Çevre İntegrali
3. Hafta  Cauchy Teoremi, Cauchy İntegral Formülü
4. Hafta  Taylor ve Laurent Serileri
5. Hafta  Rezidü Hesabı, Sonsuzda Rezidü, Cauchy Temel Değeri
6. Hafta  Bazı Belirli İntegrallerin Hesabı
7. Hafta  Bazı Belirli İntegrallerin Hesabı
8. Hafta  Fourier Serileri
9. Hafta  Kompleks Fourier Serileri
10. Hafta  Fourier İntegral Dönüşümleri
11. Hafta  Parseval Teoremi, Belirsizlik İlkesi
12. Hafta  Laplace Dönüşümleri
13. Hafta  Türevlerin Laplace Dönüşümü
14. Hafta  Gamma ve Beta Fonksiyonları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  “Fizikte Matematik Metodlar”, Coşkun Önem, Birsen Yayınevi. “Matematik Yöntemler”, Bekir Karaoğlu, Güven Yayınevi.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru çözme.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
4
28
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
5
35
 Diğer
10
2
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
139
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
5.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.