GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TERMODİNAMİK/FİZ303A
Dersin Adı: TERMODİNAMİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Şebnem KANDİL İNGEÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/singec
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  singec@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıcaklık, basınç, iş ve ısı gibi termodinamiğin temel kavramlarını bilir.
İç enerji, entropi, entalpi gibi durum özelliklerini tanımlar.
Termodinamiğin dört yasasını tanımlar ve termodinamiğin uygulama alanlarını bilir.
Kapalı ve açık sistem için ısı, iş ve kütlenin geçişine bağlı olarak model belirler ve analiz eder.
Özelik tablolarını ve nasıl kullanıldığını bilir.
Entropi kavramının yorumunu bilir ve ikinci yasayı açıklar.
Isı makinesi, soğutma makinesi ve ısı pompasını temel korunum yasalarıyla açıklar.
Teorik (Carnot Çevrimi)ve gerçek çevrimi bilir
Güç santrali ve soğutma sistemini oluşturan elemanları verime de odaklanarak bilir ve analiz eder.
Modern enerji teknolojilerini anlar ve analiz eder.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Termodinamik ve Enerji, Birimler, Kapalı ve açık sistemler, Enerjinin biçimleri.
2. Hafta  Sistemin Özelikleri, Hal ve Denge, Hal değişimleri ve çevrimler, Hal postülası.
3. Hafta  Basınç, Sıcaklık ve Termodinamiğin sıfırıncı yasası, Bölüm sonu açıklamalı soru çözümleri.
4. Hafta  Saf madde, Saf maddenin fazları, Saf maddenin faz değiştirdikleri hal değişimleri, Özelik Diyagramları.
5. Hafta  Özelik Tabloları ve açıklamalı soru çözümleri.
6. Hafta  Sıkıştırılabilme Çarpanı, Diğer hal denklemleri, Bölüm sonu açıklamalı soru çözümleri.
7. Hafta  Termodinamiğin Birinci yasası, Isı geçişi, iş.
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Mükemmel gazların iç enerji, entalpi ve özgül ısıları; Katı ve sıvıların iç enerji, entalpi ve özgül ısıları, Bölüm sonu açıklamalı soru çözümleri.
10. Hafta  Kontrol hacimlerinin Termodinamik çözümlenmesi, Sürekli akışlı açık sistem, Zamanla değişen açık sistem, Bölüm sonu açıklamalı soru çözümleri.
11. Hafta  Termodinamiğin ikinci yasasına giriş, Isıl enerji depoları, Isı makineleri, Soğutma makineleri ve Isı pompaları.
12. Hafta  Tersinir ve Tersinmez hal değişimleri, Carnot ilkeleri, Carnot soğutma makinesi ve Isı pompası, Bölüm sonu açıklamalı soru çözümleri.
13. Hafta  Clausius Eşitsizliği, Entropi, Entropinin artışı ilkesi, Entropi değişiminin nedenleri, Bazı sürekli akışlı makineler.
14. Hafta  Bölüm sonu açıklamalı soru çözümleri, Clapeyron denklemi.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  “Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik”, Yunus A. Çengel, Michael A Boles, Türkçesi: Taner Darbentli, McGraw-Hill-Literatür Yayıncılık.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
0
 Uygulama
1
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
1
4
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
6
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
3
21
 Diğer
14
3
42
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X