GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İSTATİSTİK FİZİK/FİZ208A
Dersin Adı: İSTATİSTİK FİZİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr.Şebnem KANDİL İNGEÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/singec
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  singec@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İstatistik fiziğin termodinamik ve kinetik kuramla ilişkisini bilir. Makro ve mikto sistemleri açıklar
İstatistik fizikte temel kavramları bilir. Olasılık işlemlerinin uygulanmasını yapar.
Sistemlere istatistik yapının nasıl kazandırılabileceğini bilir. İstatistik yöntemler ve bu yöntemlerin uygulanmasını bilir.
Tersinir ve tersinmez süreçleri bilir. Doğadaki tersinir ve tersinmez süreçleri açıklar.
Bose-Einstein, Fermi-Dirac ve Maxwell-Boltzmann İstatistiğini yorumlar ve analiz eder.
Entropiyi tanımlar ve sistemlerin farklı durumları için entropi hesabını yapar.
Dağılım fonksiyonlarını türetir ve uygulamalarını yapar.
Üleşim fonksiyonunu bilir ve fizikle ilgili problemlere uygular.
Kuantum ve katıhal fiziğinde geçen bazı fiziksel olayları istatistik fiziği açısından yorumlar ve ifadelerini yazar.
Fiziğin matematik ile olan ilişkisini analiz eder.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İstatistik Fizik, Termodinamik ve Kinetik Kuram; sistem, olasılık, olasılık işlemleri.
2. Hafta  Binom dağılımı, ortalama işlemler.
3. Hafta  Bölüm sonu açıklamalı soru çözümleri.
4. Hafta  Makroskobik ve mikroskobik Durum; Temel postülalar, Girilebilir durumların saptanması.
5. Hafta  İstatistiksel ağırlık, Makroskobik sistemlerde basit etkileşmeler.
6. Hafta  Tersinir, tersinmez süreçler ve bölüm sonu açıklamalı soru çözümleri.
7. Hafta  Entropi ve sıcaklık, Entropinin enerjiye göre davranışı ve artma eğilimi göstermesi.
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Kimyasal potansiyel, Negatif mutlak sıcaklık, Makroskobik sistemin ısı sığası.
10. Hafta  Termodinamik yasalar ve İstatistiksel bağıntılar, Bölüm sonu açıklamalı soru çözümleri.
11. Hafta  Bozon, Fermiyon, Foton, Fonon ve Maxwel-Boltzman- dağılım fonksiyonu.
12. Hafta  Klasik yaklaşımda Dağılım, Bölüm sonu açıklamalı soru çözümleri.
13. Hafta  Kanonik Dağılım-Boltzman çarpanı, Büyük kanonik dağılım Kanonik ve büyük kanonik kümede ortalama değerler
14. Hafta  Eş üleşim fonksiyonu, Bölüm sonu açıklamalı soru çözümleri.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. “İstatistik Fizik”, Prof. Dr. Fevzi APAYDIN, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2004. 2. “İstatistik Fizik Berkeley Fizik Dersler(Cilt 5), F. Reif, Bilim Yayıncılık, 2001. 3. “Termodinamik Kinetik Teori ve İstatistik Termodinamik”. Francis W. Sears, Gerhard L. Salinger, Translation: Nuri ÜNAL, Literatür Yayıncılık, 2002. 4. “Isı, Termodinamik ve İstatistik”. Fizik Fevzi KÖKSAL, Rahmi KÖSEOĞLU, Nobel Yayınevi, 2013.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
0
 Uygulama
1
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
2
5
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
3
21
 Diğer
14
4
56
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.