GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DİFARENSİYEL DENKLEMLER/FİZ211A
Dersin Adı: DİFARENSİYEL DENKLEMLER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd. Doç. Dr. Dursun Soylu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/dsoylu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  dsoylu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Diferansiyel Denklemlerin tanımını bilir.
Diferansiyel Denklemlerin mertebesini özel ve genel çözümlerini kavrar.
Bazı diferansiyel denklemlerin çözümünü yapar.
I. mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamalarını yapar.
Yüksek mertebeden diferansiyel denklemleri kavrar.
Laplace Dönüşümlerinin Diferansiyel Denklemlere Uygulanmasını kavrar. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Diferansiyel Denklemler, tanımı, mertebe, derece, genel çözüm, özel çözüm
2. Hafta  Diferansiyel denklemlerin elde edilmesi ve ilgili uygulamalar
3. Hafta  I.mertebeden Diferansiyel denklemler, değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler
4. Hafta  Homojen-tam Diferansiyel denklemler, integral çarpanı
5. Hafta  Lineer Diferansiyel Denklemler, Lineer Diferansiyel Denklemlere indirilebilen diferansiyel denklemler
6. Hafta  I. mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları
7. Hafta  Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, değişken katsayılı diferansiyel denklemler
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler
10. Hafta  Sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler
11. Hafta  Sabit katsayılı lineer homojen diferansiyel denklemler
12. Hafta  Sabit katsayılı lineer ikinci taraflı diferansiyel denklemler Belirsiz katsayılar ve parametrelerin değişim metodu
13. Hafta  Laplace Dönüşümleri Ters Laplace dönüşümleri
14. Hafta  Laplace Dönüşümlerinin Diferansiyel Denklemlere Uygulanması
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Adi Diferansiyel Denklemler (Bünyamin Yıldız, Mustafa Bayram) Diferansiyel Denklemler (Çeviri: Oğuz Borat, Mehmet Borat) Diferansiyel Denklemler (Ok
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
3
18
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
3
18
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
92
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.