GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OPTİK/FİZ207A
Dersin Adı: OPTİK
Dersin Kredisi: 4 Ders AKTS : 6
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Yasin ÜNSAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/yunsal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yunsal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Işığın doğasını bilir ve geometrik optikte ışın yaklaşımını kullanır.
Düzlem aynaları tanır ve düzlem aynalarla oluşturulan görüntülerin özelliklerini kavrar.
Küresel aynaları tanır ve küresel aynalarla oluşturulan görüntülerin özelliklerini kavrar.
Fermat Prensibi'ni bilir ve yansıma ve kırılma olayları için uygular.
Optik Aletleri tanır ve kullanım amaçlarını bilir.
Beyaz ışığın renkli cisimlerden yansıması, soğurulması ve geçişi ile ilgili durumları kavrar.
Huygens İlkesi'ni bilir ve Young’ın Çift Yarık Deneyi ile ilişkilendirir.
Dalgaların Fazör gösterimini bilir ve girişim olayı ile ilişkilendirir.
Işıkta yansıma nedeni ile faz değişimi olduğunu kavrar ve ince filmlerde girişim olayı ile ilişkilendirir.
Kırınımı ve polarizasyonu kavrar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma, Ders ve Kaynak Tanıtımı-Işığın Doğası
2. Hafta  Geometrik Optikte Işın Yaklaşımı, Işığın Yayılması ve Aydınlanma
3. Hafta  Işığın Yansıması ve Kırılması
4. Hafta  Düzlem ve Küresel Aynalarla Oluşturulan Görüntüler
5. Hafta  Işığın Kırılması ve Mercekler
6. Hafta  Kırılma ile Oluşturulan Görüntüler
7. Hafta  Fermat Prensibi ve Yansıma ve Kırılma Olayındaki Uygulamaları
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Optik Aletler
10. Hafta  Beyaz Işığın Renkli Cisimlerden Yansıması, Soğurulması ve Geçişi
11. Hafta  Huygens İlkesi
12. Hafta  Young’ın Çift Yarık Deneyi
13. Hafta  Dalgaların Fazör Toplamı
14. Hafta  Yansıma Nedeni ile Faz Değişimi
15. Hafta  İnce Filmlerde Girişim
16. Hafta  Kırınıma Giriş, Işık dalgalarının polarizasyonu
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Serway-Beichner (2002) Fen ve Mühendislik İçin Fizik II. Ankara: Palme Yayıncılık
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
18
18
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
14
2
28
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
150
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
6
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.X
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.X
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.X
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.X
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.X
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.X
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.X
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.X
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.X
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.X
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.X
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.X
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.X
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.X
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.X