GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZİK LABORATUVARI III (ELEKTRİK)/FİZ205A
Dersin Adı: FİZİK LABORATUVARI III (ELEKTRİK)
Dersin Kredisi: 1 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Pervin ÜNLÜ, Yar. Doç. Dr. Uygar KANLI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/pervinunlu, http://websitem.gazi.edu.tr/site/ukanli
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  pervinunlu@gazi.edu.tr, ukanli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Öğrenciler elektrik ve manyetik devreler hakkında temel bilgileri bilir.
Öğrenciler çeşitli elektrikli araçların çalışmalarını anlar.
Öğrenciler ölçme araçları hakkında temel bilgileri bilir.
Öğrenciler seri ve paralel devrelerde dirençleri bağlar.
Öğrenciler Wheatstone köprüsü yöntemi ile bilinmeyen bir direncin değerini hesaplar.
Öğrenciler direnci etkileyen faktörleri belirler.
Öğrenciler kalorinin mekanik eşdeğerini hesaplar.
Öğrenciler üzerinden akım geçen bir telin manyetik alanını hesaplar.
Öğrenciler bir halkanın merkezindeki manyetik alanı hesaplar.
Öğrenciler suyun yapısını kavrar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma, işleyiş, gruplama, kaynaklar ve ölçme-değerlendirme hakkında bilgiler verilmesi.
2. Hafta  DİRENÇ ÖLÇME SERİ VE PARALEL BAĞLAMA
3. Hafta  DİRENCİN BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER
4. Hafta  TELLİ KÖPRÜ YÖNTEMİYLE DİRENÇ ÖLÇME
5. Hafta  ELEKTROMOTOR KUVVET (EMK) TAYİNİ
6. Hafta  KALORİNİN MEKANİK EŞDEĞERİNİN BULUNMASI
7. Hafta  KIRCHOFF YASALARI
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  DOĞRUSAL TELDEN GEÇEN AKIMIN OLUŞTURDUĞU MAGNETİK ALAN
10. Hafta  AKIM GEÇEN BİR TEL HALKANIN MERKEZİNDEKİ MANYETİK ALAN
11. Hafta  SUYUN ELEKTROLİZİ
12. Hafta  BAKIRSÜLFATIN ELEKTROLİZİ
13. Hafta  TELAFİ HAFTASI
14. Hafta  TELAFİ HAFTASI
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Temel elektrik deney kılavuzu
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
10
2
20
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
1
10
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
10
1
10
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
6
2
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
2
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
64
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Fizik kavramları, kanunları ve teorilerini ilişkileriyle açıklar.X
2
Fiziğin diğer bilim dalları, felsefe ve matematik ile ilişkisini kurar.
3
Amacına uygun deney tasarlar ve laboratuvar malzemelerini etkin bir şekilde kullanır.X
4
Karşılaştığı fizik problemlerini çözerken ve doğa olaylarını açıklarken bilimsel yöntemleri kullanır.X
5
Öğrenme-Öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilir.
6
Öğrencilerin bireysel farklılıklarına bağlı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlarını aktif katılımlarını sağlayacak şekilde dikkate alır.
7
Öğretim sürecinde karşılaşabileceği öğrenme güçlükleri ve kavram yanılgılarını azaltmaya yönelik gerekli tedbirleri alır.
8
Kişisel ve mesleki gelişiminde sürekliliği ve yaşam boyu öğrenmeyi esas alır.
9
Mesleğine, çevresine ve doğaya karşı olumlu tutum ve değerler geliştirir.
10
Milli Eğitim Temel Kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıklara önem verir.
11
Öğrenme ortamında uygun teknolojik ortam ve ürünleri kullanır.
12
Bilimsel bilgiye ulaşma amacıyla farklı, güvenilir ve geçerli bilgi kaynakları kullanır.X
13
Fiziğin; çevre, toplum ve teknoloji ile ilişkisini analiz eder.
14
Fizik yasa ve ilkelerine göre çalışan teknolojik araçların çalışma prensiplerini analiz eder.
15
Fizik ve fizik eğitimi ile ilgili çeşitli yazılımları kullanmayı bilir.
16
Öğretim sürecinde bilişim ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanır.
17
Fizik alanı ile ilgili materyal geliştirebilir veya var olan materyallerden en uygun olanı seçerek kullanır.
18
Fizik Öğretiminde en uygun olan öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanır.
19
Laboratuvar yaklaşımlarını etkin ve güvenli bir şekilde kullanır.X
20
Ortaöğretime yönelik fizik öğretim programlarını etkin bir şekilde izler.