GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-VIII (KONUMSAL ANALİZ YÖNTEMLERİ)/COĞ534G
Dersin Adı: SEÇMELİ-VIII (KONUMSAL ANALİZ YÖNTEMLERİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 10 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dr.Emine GÜNOK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.eminegunok@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  www.eminegunok@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Konumsal verinin ne olduğunu ve hangi niteliklere sahip olması gerektiğini açıklar.
Yaygın olarak kullanılan nicel yöntemlerin hangi avantaj ve dezavantajlara sahip olduğu konusunda bilgi sahibi olur ve bu yöntemlerin temel varsayımla
Nicel yöntemlerin konumsal temsil kapasitesinin nasıl ortaya konulabileceğini anlar.
Konumsal yoğunlaşma ve dağılmayı ölçmenin farklı yöntemlerini açıklar.
Konumun ilişkisel çözümlemesi ve sosyo-konumsal nicel çözümleme yapar.
Nicel yöntemlere ilişkin farklı yazılımları kullanır.
Hangi konumsal veri ile hangi yöntemin kullanılması gerektiğini açıklar.
Konumsal çözümlemede yaygın olarak kullanılan nicel yöntemleri doğru kullanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Nicel yöntemlere genel giriş. Konumsal çözümlemenin nicel prosedürleri. Veri analizi ve konumsal istatistiğe giriş
2. Hafta  Konumsal verinin doğası. Konumsal veri tipleri
3. Hafta  Veri toplama yöntemleri. Halihazırdaki verilerin örnekler üzerinden tanıtımı
4. Hafta  Basit betimleyici yöntemler I. Frekans dağılımları
5. Hafta  Basit betimleyici yöntemler II. Çapraz tablolar
6. Hafta  İleri düzey betimleyici yöntemler: Kümeleme analizi
7. Hafta  Hiyerarşik kümeleme analizi uygulamaları
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Konumsal yoğunlaşmanın ve dağılmanın ölçülmesi I: Konumsal yığınlaşma katsayısı
10. Hafta  Konumsal yoğunlaşmanın ve dağılmanın ölçülmesi II: Yönlü KiKare tekniği
11. Hafta  Konumsal yoğunlaşmanın ve dağılmanın ölçülmesi III: N50% katsayısı ve N100%-N90%
12. Hafta  İlişkinin ve nedenselliğin ölçülmesi: Korelasyon ve regresyon
13. Hafta  İlişkiselliğin analizi: Mütekabiliyet analizi
14. Hafta  Mütekabiliyet analizi uygulamaları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Coğrafi Veri Analizi, Walford, N., John Wiley & Sons, New York, 1995 Uygulamada Analiz Benzerlikleri, Greenacre, M. J., Academic Press, London, 1993
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
4
4
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
1
5
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
4
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
2
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
95
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Coğrafya ile ilgili temel kavramlara ilişkin yeterli bilgiye sahiptir ve coğrafya biliminin metodolojisine hakim olur ve felsefesini kavrar.X
2
Mesleği ile ilgili yasal mevzuatı, haklarını bilerek, temel ilke ve değerlere uygun davranır.X
3
Coğrafyaya ait kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar, genellemeler ışığında coğrafyanın temel prensiplerini, olay, olgu ve coğrafi süreçleri açıklayarak coğrafyanın diğer bilim dalları ile ilişkisini kurar.X
4
Coğrafya biliminde yer alan kavram, kuram, model, ilke, genelleme, yöntem ve tekniklere yönelik dersleri ve etkinlikleri planlar. Coğrafya konularına yönelik ders içi ve dışı uygulamalara ait planlamalar yapar.X
5
Eğitim-öğretim sürecini öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alarak tasarlar.X
6
Coğrafya eğitim - öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
7
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, aktif katılım, sosyal etkileşim, okulun ve çevrenin şartları gibi faktörleri dikkate alarak kazanımlara en uygun öğretim yöntem ve tekniğini seçer.X
8
Çağdaş öğrenme öğretme yaklaşımları çerçevesinde konuların kalıcı ve etkin öğrenimine yönelik öğretim materyallerini belirler.X
9
Planlama, sorun çözme ve karar verme becerilerinin gelişimi açısından proje hazırlama ve yönetme becerilerine sahip olur.X
10
Öğrenmenin çok yönlü doğasını dikkate alan, ürün kadar süreci değerlendiren çeşitli ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir biçimde kullanır.X
11
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir.X
12
Coğrafi sorgulama becerilerine sahip olur ve eğitim öğretimde kullanır.X
13
Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerini okutabilecek ve diğer öğretmenlere destek olacak düzeyde yazılım ve donanım bilgisine sahiptir; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu teknolojileri kullanarak iletişim kurar.X
14
Coğrafya öğretimi için coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımına hâkim olur.X
15
Arazi çalışması becerileriyle ilgili düzenlemeler yapar.X
16
Doğa ve insana karşı olumlu tutumlara sahip olur.X
17
Coğrafya eğitim öğretimi için gerekli olan yabancı kaynakları kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisi becerisine sahip olur.X
18
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alma sorumluluğuna sahiptir.X
19
Toplumun güncel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretir ve öğretmenlik mesleğini yürütürken ya da başka bir işte çalışırken, araştırmacı ya da veri kaynağı olan verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetirX
20
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme becerisine sahip olur.X