GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-VIII (COĞRAFYA VE KAMU POLİTİKALARI)/COĞ523A
Dersin Adı: SEÇMELİ-VIII (COĞRAFYA VE KAMU POLİTİKALARI)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 9 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  -
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Coğrafya ve kamu politikaları arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
Kamu politikalarını oluşturmada fiziki coğrafya özelliklerinin gözetilmesi gerektiğini yorumlayabilme
Kamu politikalarını oluşturmada beşeri coğrafya özelliklerinin gözetilmesi gerektiğini yorumlayabilme
Başarıya ulaşmış kamu politikalarının coğrafyaya etkisini anlayabilme
Coğrafyacıların kamu politikalarını belirlemede alabileceği sorumluluğu kavrayabilme
Coğrafya ve kamu politikaları arasındaki ilişkiyi Dünya ve Türkiye Ölçeğinde karşılaştırabilme
Coğrafyanın ve coğrafyacıların etkin olarak kamu politikası üretebilmesi için öneri geliştirebilme.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kamu, kamu politikaları başlıklarında kavram bilgisi
2. Hafta  Kamu politikaları neden ve nasıl oluşturulur
3. Hafta  Kamu politikalarını oluşturmada fiziki coğrafyanın etkisi
4. Hafta  Kamu politikalarını oluşturmada fiziki coğrafyanın etkisi
5. Hafta  Kamu politikalarını oluşturmada fiziki coğrafyanın etkisi
6. Hafta  Kamu politikalarını oluşturmada fiziki coğrafyanın etkisi
7. Hafta  ARA SINAV
8. Hafta  Kamu politikalarını oluşturan kurumlar (Dünya’dan örnekler)
9. Hafta  AB ülkelerinde kamu politikaları ve coğrafyacıların rolü
10. Hafta  Kamu politikalarını oluşturan kurumlar (Türkiye’den örnekler)
11. Hafta  Coğrafi özelliklerle uyumlu başarılmış kamu politikaları örnekleri
12. Hafta  Coğrafi özelliklerle uyumlu başarılmış kamu politikaları örnekleri
13. Hafta  Kamu politikalarını oluşturmada coğrafyacıların daha etkin olabilmesi için yapılması gerekenler
14. Hafta  Kamu politikalarını oluşturmada coğrafyacıların daha etkin olabilmesi için yapılması gerekenler
15. Hafta  Kamu politikalarını oluşturmada coğrafyacıların daha etkin olabilmesi için yapılması gerekenler
16. Hafta  Kamu politikalarını oluşturmada coğrafyacıların daha etkin olabilmesi için yapılması gerekenler
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Coğrafya Ne Kadar Fark Yaratır? İnceleme TEPAV (Türkiye Ekonomik Politikaları Araştırma Vakfı) yayınları 2010. Eleştirel Bir coğrafyaya Doğru/ Bölüm 1: Coğrafya Bilgisi ve Politik İktidar ( David Harvey, Sel Yayınları 2012)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
5
4
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
4
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
14
14
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
118
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.72
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Coğrafya ile ilgili temel kavramlara ilişkin yeterli bilgiye sahiptir ve coğrafya biliminin metodolojisine hakim olur ve felsefesini kavrar.X
2
Mesleği ile ilgili yasal mevzuatı, haklarını bilerek, temel ilke ve değerlere uygun davranır.X
3
Coğrafyaya ait kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar, genellemeler ışığında coğrafyanın temel prensiplerini, olay, olgu ve coğrafi süreçleri açıklayarak coğrafyanın diğer bilim dalları ile ilişkisini kurar.X
4
Coğrafya biliminde yer alan kavram, kuram, model, ilke, genelleme, yöntem ve tekniklere yönelik dersleri ve etkinlikleri planlar. Coğrafya konularına yönelik ders içi ve dışı uygulamalara ait planlamalar yapar.X
5
Eğitim-öğretim sürecini öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alarak tasarlar.X
6
Coğrafya eğitim - öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
7
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, aktif katılım, sosyal etkileşim, okulun ve çevrenin şartları gibi faktörleri dikkate alarak kazanımlara en uygun öğretim yöntem ve tekniğini seçer.X
8
Çağdaş öğrenme öğretme yaklaşımları çerçevesinde konuların kalıcı ve etkin öğrenimine yönelik öğretim materyallerini belirler.X
9
Planlama, sorun çözme ve karar verme becerilerinin gelişimi açısından proje hazırlama ve yönetme becerilerine sahip olur.X
10
Öğrenmenin çok yönlü doğasını dikkate alan, ürün kadar süreci değerlendiren çeşitli ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir biçimde kullanır.X
11
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir.X
12
Coğrafi sorgulama becerilerine sahip olur ve eğitim öğretimde kullanır.X
13
Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerini okutabilecek ve diğer öğretmenlere destek olacak düzeyde yazılım ve donanım bilgisine sahiptir; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu teknolojileri kullanarak iletişim kurar.X
14
Coğrafya öğretimi için coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımına hâkim olur.X
15
Arazi çalışması becerileriyle ilgili düzenlemeler yapar.X
16
Doğa ve insana karşı olumlu tutumlara sahip olur.X
17
Coğrafya eğitim öğretimi için gerekli olan yabancı kaynakları kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisi becerisine sahip olur.X
18
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alma sorumluluğuna sahiptir.X
19
Toplumun güncel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretir ve öğretmenlik mesleğini yürütürken ya da başka bir işte çalışırken, araştırmacı ya da veri kaynağı olan verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetirX
20
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme becerisine sahip olur.X