GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-VII (MEKANSAL İSTATİSTİKİ ANALİZLER)/COĞ422A
Dersin Adı: SEÇMELİ-VII (MEKANSAL İSTATİSTİKİ ANALİZLER)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 8 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dr. Emine GÜNOK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.eminegunok@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  www.eminegunok@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mekansal istatistik temel kavramlarıve klasik istatistiksel teknikleri tanır
Temel mekansal istatistik teknikleri kullanır ve yorumlar.
Coğrafya konularına göre kullanılacak istatistik yöntemlerini belirler, kullanır ve yorumlar.
Coğrafya ile ilgili sorunların çözümünde ve planlamada mekansal istatistik yöntemlerini kullanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İstatistik Temel Kavramlar: Nüfus örnek Ölçek Frekans Dağılımı Güven Seviye Aykırı ve Box-Arsalar Olasılık ve Rassal Değişkenler
2. Hafta  İstatistik Temel Kavramlar: Nüfus örnek Ölçek Frekans Dağılımı Güven Seviye Aykırı ve Box-Arsalar Olasılık ve Rassal Değişkenler
3. Hafta  Merkezi Eğilim Ölçüleri (konumsal olmayan): Seri Veri Medyan Mod Egzersizler Hands-on için ortalama
4. Hafta  Dağılım Ölçüleri (konumsal olmayan): Minimum, Maksimum ve Range çeyrek dilime ve Yüzdelik Sapma Varyans ve Standart Sapma Varyans ve Seri Veri Varyans
5. Hafta  İki Değişkenler Arasındaki İlişki: Nominal Ölçek Phi Katsayısı Ki-Kare Testi
6. Hafta  Sıra Ölçek Spearman s Sıra Korelasyon Katsayısı Kendall s Tau İstatistik Aralığı ve Oranı Ölçekler Pearson s Katsayısı: İki Değişken Arasındaki İlişki
7. Hafta  Sıra Ölçek Spearman s Sıra Korelasyon Katsayısı Kendall s Tau İstatistik Aralığı ve Oranı Ölçekler Pearson s Katsayısı: İki Değişken Arasındaki İlişki
8. Hafta  Nominal Ölçek Ki-kare Testi, 2x2 Tablolar Ki-kare Testi, Wallis H-Testi
9. Hafta  IXJ Tablolar Sıra Ölçeği Mann-Whitney U-Testi Kruskal-Wallis H-Testi:
10. Hafta  İki veya daha fazla Örneğin Karşılaştırılması
11. Hafta  İki veya Daha Fazla Örnekleri Aralık ve Oranı Ölçekler Öğrenci t-Testi ANOVA Testi Kolmogorov-Simirnov'un Testi Karşılaştırılması
12. Hafta  Nokta Veri Merkezi Eğilim (mekansal) ölçüleri: Merkezi ağırlıklı ortalama Merkezi Medyan Merkezi Ortalama
13. Hafta  Nokta Veri Dağılım Ölçüleri (mekansal) Standart
14. Hafta  Nokta Veri Dağılım Ölçüleri (mekansal) Standart
15. Hafta  Nokta Veri Dağılım Önlemler (mekansal) Standart Geary Oranı
16. Hafta  Nokta Veri Dağılım Önlemler (mekansal) Standart, Moran İndeksi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Stillwell, J., Clarke, G. (Eds.) CBS Uygulamaları ve Mekansal Analiz, John Wiley & Sons Inc. Clark, W.A.V. & Hosking, P.L. (1986) Coğrafyacılar için İstatistik Metodları, John Wiley & Sons,
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
4
4
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
1
5
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
65
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Coğrafya ile ilgili temel kavramlara ilişkin yeterli bilgiye sahiptir ve coğrafya biliminin metodolojisine hakim olur ve felsefesini kavrar.X
2
Mesleği ile ilgili yasal mevzuatı, haklarını bilerek, temel ilke ve değerlere uygun davranır.X
3
Coğrafyaya ait kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar, genellemeler ışığında coğrafyanın temel prensiplerini, olay, olgu ve coğrafi süreçleri açıklayarak coğrafyanın diğer bilim dalları ile ilişkisini kurar.X
4
Coğrafya biliminde yer alan kavram, kuram, model, ilke, genelleme, yöntem ve tekniklere yönelik dersleri ve etkinlikleri planlar. Coğrafya konularına yönelik ders içi ve dışı uygulamalara ait planlamalar yapar.X
5
Eğitim-öğretim sürecini öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alarak tasarlar.X
6
Coğrafya eğitim - öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
7
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, aktif katılım, sosyal etkileşim, okulun ve çevrenin şartları gibi faktörleri dikkate alarak kazanımlara en uygun öğretim yöntem ve tekniğini seçer.X
8
Çağdaş öğrenme öğretme yaklaşımları çerçevesinde konuların kalıcı ve etkin öğrenimine yönelik öğretim materyallerini belirler.X
9
Planlama, sorun çözme ve karar verme becerilerinin gelişimi açısından proje hazırlama ve yönetme becerilerine sahip olur.X
10
Öğrenmenin çok yönlü doğasını dikkate alan, ürün kadar süreci değerlendiren çeşitli ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir biçimde kullanır.X
11
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir.X
12
Coğrafi sorgulama becerilerine sahip olur ve eğitim öğretimde kullanır.X
13
Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerini okutabilecek ve diğer öğretmenlere destek olacak düzeyde yazılım ve donanım bilgisine sahiptir; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu teknolojileri kullanarak iletişim kurar.X
14
Coğrafya öğretimi için coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımına hâkim olur.X
15
Arazi çalışması becerileriyle ilgili düzenlemeler yapar.X
16
Doğa ve insana karşı olumlu tutumlara sahip olur.X
17
Coğrafya eğitim öğretimi için gerekli olan yabancı kaynakları kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisi becerisine sahip olur.X
18
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alma sorumluluğuna sahiptir.X
19
Toplumun güncel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretir ve öğretmenlik mesleğini yürütürken ya da başka bir işte çalışırken, araştırmacı ya da veri kaynağı olan verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetirX
20
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme becerisine sahip olur.X