GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-IV (İNSAN HAKLARI VR DEMOKRASİ)/COĞ324G
Dersin Adı: SEÇMELİ-IV (İNSAN HAKLARI VR DEMOKRASİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 6 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/cguven
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  cguven@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Demokratik toplum anlayışını kavrayabilme
Temel ve uluslararası insan haklarını kavrayabilme
İnsanların doğuştan ve toplum içinde kazandığı hakları sayabilme
İnsan hakları ve demokrasi arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
Yönetime katılma yollarını öğrenebilme
Demokratik yönetimlerdeki temel hak ve ödevleri değerlendirebilme
Çağdaş demokrasinin özelliklerini kavrayarak örneklerle açıklayabilme
İnsan hakları konusunda ulusal hukuk ve uluslararası sözleşmeler hakkında bilgi verebilme
İnsan hakları ve demokrasinin gelişimini örneklerle açıklayabilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  face to face
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  ön koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Hak ve ödev kavramı
2. Hafta  Hak ve ödev kavramı
3. Hafta  Demokrasi ve insan hakları kavramlarının gelişmesi
4. Hafta  Demokrasinin temel ilkeleri
5. Hafta  Demokrasinin temel ilkeleri
6. Hafta  İnsan haklarının ilkeleri ve boyutları
7. Hafta  ARA SINAV
8. Hafta  Bireye demokrasi ve insan hakları bilincinin kazandırılması
9. Hafta  Öğretmenler için demokrasi ve insan hakları eğitimi
10. Hafta  Öğretmenler için demokrasi ve insan hakları eğitimi
11. Hafta  Okulda ve sınıfta demokrasi ve insan hakları uygulamaları
12. Hafta  Okulda ve sınıfta demokrasi ve insan hakları uygulamaları
13. Hafta  Okul çevresini demokratik hale getirme
14. Hafta  Okul çevresini demokratik hale getirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Büyükkaragöz, Savaş ve Şahin Kesici. (1998). Ankara, Demokrasi ve insan hakları eğitimi. Türkiye Demokrasi Vakfı yayınları *Gülmez M. (1996). İnsan haklarının uluslararası korunması. Ankara, TODAİE İnsan hakları araştırma ve derleme merkezi yayınları no:13, TODAİE. *Gülmez M. (1998). Belgelerle insan hakları eğitimi Birleşmiş Milletler onyılı. Ankara, TODAİE yayınları, yayın no:284. *Gülmez M. (2001). İnsan hakları ve demokrasi eğitimi.Ankara, TODAİE yayınları, yayın no:303.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
3
3
9
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
2
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
85
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Coğrafya ile ilgili temel kavramlara ilişkin yeterli bilgiye sahiptir ve coğrafya biliminin metodolojisine hakim olur ve felsefesini kavrar.X
2
Mesleği ile ilgili yasal mevzuatı, haklarını bilerek, temel ilke ve değerlere uygun davranır.X
3
Coğrafyaya ait kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar, genellemeler ışığında coğrafyanın temel prensiplerini, olay, olgu ve coğrafi süreçleri açıklayarak coğrafyanın diğer bilim dalları ile ilişkisini kurar.X
4
Coğrafya biliminde yer alan kavram, kuram, model, ilke, genelleme, yöntem ve tekniklere yönelik dersleri ve etkinlikleri planlar. Coğrafya konularına yönelik ders içi ve dışı uygulamalara ait planlamalar yapar.X
5
Eğitim-öğretim sürecini öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alarak tasarlar.X
6
Coğrafya eğitim - öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
7
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, aktif katılım, sosyal etkileşim, okulun ve çevrenin şartları gibi faktörleri dikkate alarak kazanımlara en uygun öğretim yöntem ve tekniğini seçer.X
8
Çağdaş öğrenme öğretme yaklaşımları çerçevesinde konuların kalıcı ve etkin öğrenimine yönelik öğretim materyallerini belirler.X
9
Planlama, sorun çözme ve karar verme becerilerinin gelişimi açısından proje hazırlama ve yönetme becerilerine sahip olur.X
10
Öğrenmenin çok yönlü doğasını dikkate alan, ürün kadar süreci değerlendiren çeşitli ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir biçimde kullanır.X
11
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir.X
12
Coğrafi sorgulama becerilerine sahip olur ve eğitim öğretimde kullanır.X
13
Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerini okutabilecek ve diğer öğretmenlere destek olacak düzeyde yazılım ve donanım bilgisine sahiptir; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu teknolojileri kullanarak iletişim kurar.X
14
Coğrafya öğretimi için coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımına hâkim olur.
15
Arazi çalışması becerileriyle ilgili düzenlemeler yapar.
16
Doğa ve insana karşı olumlu tutumlara sahip olur.X
17
Coğrafya eğitim öğretimi için gerekli olan yabancı kaynakları kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisi becerisine sahip olur.X
18
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alma sorumluluğuna sahiptir.X
19
Toplumun güncel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretir ve öğretmenlik mesleğini yürütürken ya da başka bir işte çalışırken, araştırmacı ya da veri kaynağı olan verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetirX
20
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme becerisine sahip olur.X