GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ-IV (MEKANSAL PLANLAMA)/COĞ323A
Dersin Adı: SEÇMELİ-IV (MEKANSAL PLANLAMA)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 5 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Dr. Emine GÜNOK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  eminegunok@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  eminegunok@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
1. Bölgesel kalkınma ajansları ve işlevlerini öğrenme Bölgesel kalkınma açısından planlamanın önemini kavrama
2. Planlama ve planlama türlerinden kısa, orta ve uzun dönem planlamaların önemi ve içerikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olma
3. Mekansal planlama ve CBS ilişkisini,Coğrafi elemanların CBS'de kullanımını kavrama
4. CBS'nin fonksiyonel elemanlarını ve işlevlerini tanıma, kavrama
5. CBS ile mekansal planlama için gerekli hesaplamaları yapma
6. Planlama çeşitleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma
7. Şehir planlamadaki uygulama basamaklarını kavrama
8. Mekan planı ve yer seçimi için gerekli çalışmaları kavrama
9. Altyapı planlamalarında uygulanan işlem basamaklarını kavrama
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  1. Kalkınma ajansları 1.1. Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Bölgesel Kalkınma Planlama 1.1.1. DOKAP 1.1.2. GAP
2. Hafta  2. Planlama 2.1. Kısa Dönem Planlama 1-5 yıl 2.2. Orta Dönem Planlama 5-10 yıl 2.3. Uzun Dönem Planlama (Master plan) 25 yıl
3. Hafta  3. Mekansal Planlama ve GIS 3.1. Coğrafi Elemanlar 3.2. Katman Yapısı 3.3. Veri Tipleri 3.3.1. Vektör Veri
4. Hafta  3.3.2. Raster Veri 3.3.3. Grid Veri (Arazi Eğim Haritası)
5. Hafta  3.4. Fonksiyonel elemanlar 3.5. Tampon Bölge Analizi
6. Hafta  3.6. Voronoi Analizi 3.7. Çakışma Fonksiyonları
7. Hafta  3.8. Hesaplamalar 3.8.1.CBS Elemanları ile Yer Seçimi Örnekleri 3.8.2.Ağırlık Merkezi 3.8.3.Filtre Uygulama Yöntemleri
8. Hafta  4. Planlama Çeşitleri ve Uygulamaları 4.1. Şehir Planlama 4.1.1. 1/100.000 Çevre Düzeni Planı
9. Hafta  4.1.2. 1/50.000-10.000 Nazım Planı 4.1.3. 1/5000 Büyükşehir Yetkisindeki Planlama 4.1.4. 1/1000 Belediye İmar Planı
10. Hafta  4.2. Mekan Planı/Yer Seçimi 4.2.1. Kampüs Planlama
11. Hafta  4.2.2. Alışveriş Merkezi Planlama
12. Hafta  4.2.3. Yer Seçimi (Atık Saha Yer Seçimi)
13. Hafta  4.3. Altyapı (Elektrik, Telekom)
14. Hafta  4.3. Altyapı (Su,Gaz,Kanalizasyon)
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Coğrafi Veri Analizi, Walford, N., John Wiley & Sons, New York, 1995 Uygulamada Analiz Benzerlikleri, Greenacre, M. J., Academic Press, London, 1993
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
4
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
4
16
 Materyal tasarlama, uygulama
1
4
4
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
79
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.16
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Coğrafya ile ilgili temel kavramlara ilişkin yeterli bilgiye sahiptir ve coğrafya biliminin metodolojisine hakim olur ve felsefesini kavrar.X
2
Mesleği ile ilgili yasal mevzuatı, haklarını bilerek, temel ilke ve değerlere uygun davranır.X
3
Coğrafyaya ait kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar, genellemeler ışığında coğrafyanın temel prensiplerini, olay, olgu ve coğrafi süreçleri açıklayarak coğrafyanın diğer bilim dalları ile ilişkisini kurar.X
4
Coğrafya biliminde yer alan kavram, kuram, model, ilke, genelleme, yöntem ve tekniklere yönelik dersleri ve etkinlikleri planlar. Coğrafya konularına yönelik ders içi ve dışı uygulamalara ait planlamalar yapar.X
5
Eğitim-öğretim sürecini öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alarak tasarlar.X
6
Coğrafya eğitim - öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
7
Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, aktif katılım, sosyal etkileşim, okulun ve çevrenin şartları gibi faktörleri dikkate alarak kazanımlara en uygun öğretim yöntem ve tekniğini seçer.X
8
Çağdaş öğrenme öğretme yaklaşımları çerçevesinde konuların kalıcı ve etkin öğrenimine yönelik öğretim materyallerini belirler.X
9
Planlama, sorun çözme ve karar verme becerilerinin gelişimi açısından proje hazırlama ve yönetme becerilerine sahip olur.X
10
Öğrenmenin çok yönlü doğasını dikkate alan, ürün kadar süreci değerlendiren çeşitli ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir biçimde kullanır.X
11
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir.X
12
Coğrafi sorgulama becerilerine sahip olur ve eğitim öğretimde kullanır.X
13
Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerini okutabilecek ve diğer öğretmenlere destek olacak düzeyde yazılım ve donanım bilgisine sahiptir; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır ve bu teknolojileri kullanarak iletişim kurar.X
14
Coğrafya öğretimi için coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımına hâkim olur.X
15
Arazi çalışması becerileriyle ilgili düzenlemeler yapar.X
16
Doğa ve insana karşı olumlu tutumlara sahip olur.X
17
Coğrafya eğitim öğretimi için gerekli olan yabancı kaynakları kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisi becerisine sahip olur.X
18
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alma sorumluluğuna sahiptir.X
19
Toplumun güncel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretir ve öğretmenlik mesleğini yürütürken ya da başka bir işte çalışırken, araştırmacı ya da veri kaynağı olan verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, mesleki ve etik değerleri gözetirX
20
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme becerisine sahip olur.X