GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Öğrenme Güçlüğü/EBS119
Dersin Adı: Öğrenme Güçlüğü
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenme güçlüğü ve özel yeteneğin tanımı, sınıflaması, yaygınlık ve nedenlerini açıklar.
Öğrenme güçlüğü ve özel yetenekli tanısı olan bireylerin özelliklerini açıklar.
Öğrenme güçlüğü ve özel yeteneğe ilişkin tarama, tanılama ve değerlendirme süreçlerini açıklar.
Öğrenme güçlüğü ve özel yeteneğe ilişkin eğitim ve öğretim süreçlerini açıklar.
Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek tanısı bulunan bireyler için etkili uygulamaları açıklar.
Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek tanısı bulunan çocuğa sahip ailelere yönelik yapılacak çalışmaları açıklar.
Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek tanısı bulunan bireylere yönelik tutumlar ve tutum değiştirme yaklaşımlarını açıklar.
Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek alanına ilişkin ülkemizdeki yasal düzenlemeler ve haklar hakkında bilgi sahibi olur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Öğrenme güçlüğü ve özel yeteneğin tanımı, sınıflaması, yaygınlık ve nedenleri
2. Hafta  Öğrenme güçlüğü tanısı olan bireylerin özellikleri
3. Hafta  Öğrenme güçlüğüne ilişkin tarama, tanılama ve değerlendirme süreçlerini
4. Hafta  Öğrenme güçlüğüne ilişkin eğitim ve öğretim süreçleri
5. Hafta  Öğrenme güçlüğü tanısı bulunan bireyler için etkili uygulamalar
6. Hafta  Özel yeteneğin tanımı, sınıflaması, yaygınlık ve nedenleri
7. Hafta  Özel yetenek tanısı olan bireylerin özellikleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Özel yeteneğe ilişkin tarama, tanılama ve değerlendirme süreçleri
10. Hafta  Özel yeteneğe ilişkin eğitim ve öğretim süreçleri
11. Hafta  Özel yetenek tanısı bulunan bireyler için etkili uygulamalar
12. Hafta  Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek tanısı bulunan çocuğa sahip ailelere yönelik yapılacak çalışmalar
13. Hafta  Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek tanısı bulunan bireylere yönelik tutumlar ve tutum değiştirme yaklaşımları
14. Hafta  Öğrenme güçlüğü ve özel yetenek alanına ilişkin ülkemizdeki yasal düzenlemeler ve haklar
15. Hafta  Genel değerlendirme
16. Hafta  Genel sınav
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
13
4
52
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
2
6
12
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
101
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri dalları ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.X
2
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitsel sorunlara çözümler üretmek için kullanır.X
3
Eğitim problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
4
Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar ve bu genellemeler ışığında bu alanların temel prensiplerini, olay, olgu ve süreçlerini açıklar.X
5
Kişilerarası ilişkileri etkileyen bireysel, çevresel ve toplumsal etkenleri bilir. Edindiği bilgileri kullanarak etkin dinleme, yapıcı geri bildirim alma ve verebilme, yaratıcı sorun çözme becerisi kazanır ve bu becerileri mesleki alanda kullanabilir.X
6
Sorgulama, değerlendirme, karar verme, analiz ve sentez yapma, olaylar arasında bağlantı kurma, karşılaştırma, tahlil yapma, problemlere farklı perspektiflerden bakabilme, alternatifleri görebilme, esnek ve çok yönlü düşünebilme, mantıksal düşünme yeterliliğine sahiptir ve tarihsel, kültürel, sosyal vb. problemlerin felsefe grubu alanındaki etkilerini fark edebilir.X
7
Alan öğretimine yönelik etkinlikler düzenler ve uygun öğretim materyallerini geliştirir. Eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
8
Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili kavramları, fikirleri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.X
9
Gelişimin temel kavramlarını bilir; çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinin bedensel, zihinsel ve psiko-sosyal özelliklerini bilir. Ayrıca bireyin psikolojik özelliklerinin ölçülmesinde ihtiyaç duyulan unsurları ve özelliklerini bilir.X
10
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir. Arşiv, kütüphane, internet, müze, araştırma merkezleri gibi bilgiye ulaşma yollarını bilir ve bunları etkin bir şekilde kullanır.X
11
Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, mantıksal düşünme becerilerine sahiptir.X
12
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır. Ayrıca demokratik, toplumsal, bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere sahip çıkar ve bu değerlere uygun davranır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Arş. Gör. Dr. Hanifi Sanır)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/hanifisanir)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (hanifisani@gazi.edu.tr )