GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Öğretim Teknolojileri/EB107
Dersin Adı: Öğretim Teknolojileri
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1.Öğrenme, öğretme, eğitim, Program geliştirme, eğitim ve öğretim teknolojisi, iletişim ve görsel iletişim, görsel okuryazarlık, öğretim materyali tas
Öğretim araç-gereç seçimini etkileyen faktörler bilir.
Tasarım ilkeleri ve ögelerini bilir.
İşitsel ve görsel materyal ve araçları tanır.
TV, video, sosyal ağ eğitim platformlarını tanır.
Dijital ve dijital olmayan öğretim materyallerini tanır.
Uzaktan öğretim uygulamalarını bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Derse Giriş, Dersin Tanımı, Hedefleri
2. Hafta  Temel Terimler - Öğrenme, Öğretme, Eğitim, Program Geliştirme ve Eğitim teknolojisi.
3. Hafta  Eğitim Teknolojisi - Öğretim teknolojisi, Eğitim Teknolojisinin Önemi, tarihçesi.
4. Hafta  İletişim, Tanımı, Öğeleri, İletişim ve Öğrenme, Yaşantı Konisi Görsel İletişim
5. Hafta  *Öğretim Araç-Gereçleri: Öğretimdeki Yeri ve Önemi, Seçimini Etkileyen Faktörler *Öğretim Materyalleri Tasarım ve Uygulamaları Tasarım İlkeleri, Tasa
6. Hafta  *İşitsel Araçlar (Radyo, İnternet Radyo, Radyo Potcast’leri, ses çalar, ses kaseti, CD, DVD’leri, dijital ses dosyaları,) *Öğretim Taht
7. Hafta  *Öğretim Levhaları: Levha, Poster, Afiş vb.; Döner Levha ; Şimşek (Flash)Kart Pictochart’ ile dijital ya da basılı poster, levha yapımı *Yazı
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  *Sunular (PowerPoint, Prezi, Emaze, Powtoon, Google docs, Haiku Deck vb.) *Gerçek Eşyalar ve Modeller, Diyaromalar-Üç boyutlu maketler, Doküman Kamera
10. Hafta  *TV ile öğrenme (TV’deki Çocuk ve eğitim kanalları)TV eğitim Podcast’leri *İnternetteki eğitsel siteler ve ders videoları (EBA, Toddler
11. Hafta  *Etkileşimli değerlendirme araçları (Kahoot, Plickers, Socrative, Poll Everywhere vb.) *Bilgisayarla yönetimli öğretim ve bilgisayar destekli öğretim
12. Hafta  *Uzaktan Öğretim nedir? Açık öğretim örneği ve Moodle, Edmodo, Class dojo, iTalki, Google hangout, vb tanıtımı,
13. Hafta  Materyal Değerlendirme
14. Hafta  Materyal Değerlendirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
2
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
4
2
8
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
2
4
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri dalları ile ilgili yeterli altyapıya sahiptir ve mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izler, bunlara uygun davranır, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında haklarını bilir.X
2
Felsefe grubu ve eğitim bilimleri alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitsel sorunlara çözümler üretmek için kullanır.X
3
Eğitim problemlerini belirler, tanımlar, ilgili çözümleri tasarlarlar, bu amaca uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.X
4
Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili kuram, model, ilke ve genellemeleri açıklar ve bu genellemeler ışığında bu alanların temel prensiplerini, olay, olgu ve süreçlerini açıklar.X
5
Kişilerarası ilişkileri etkileyen bireysel, çevresel ve toplumsal etkenleri bilir. Edindiği bilgileri kullanarak etkin dinleme, yapıcı geri bildirim alma ve verebilme, yaratıcı sorun çözme becerisi kazanır ve bu becerileri mesleki alanda kullanabilir.X
6
Sorgulama, değerlendirme, karar verme, analiz ve sentez yapma, olaylar arasında bağlantı kurma, karşılaştırma, tahlil yapma, problemlere farklı perspektiflerden bakabilme, alternatifleri görebilme, esnek ve çok yönlü düşünebilme, mantıksal düşünme yeterliliğine sahiptir ve tarihsel, kültürel, sosyal vb. problemlerin felsefe grubu alanındaki etkilerini fark edebilir.X
7
Alan öğretimine yönelik etkinlikler düzenler ve uygun öğretim materyallerini geliştirir. Eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan eğitim teknolojilerini seçer ve kullanır.X
8
Öğretmenlik mesleği ve eğitim teknolojisi ile ilgili kavramları, fikirleri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir, problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.X
9
Gelişimin temel kavramlarını bilir; çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinin bedensel, zihinsel ve psiko-sosyal özelliklerini bilir. Ayrıca bireyin psikolojik özelliklerinin ölçülmesinde ihtiyaç duyulan unsurları ve özelliklerini bilir.X
10
Bilgiye erişmek amacıyla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, farklı kaynaklardan edindiği bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini değerlendirir. Arşiv, kütüphane, internet, müze, araştırma merkezleri gibi bilgiye ulaşma yollarını bilir ve bunları etkin bir şekilde kullanır.X
11
Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, mantıksal düşünme becerilerine sahiptir.X
12
Mesleki ve etik kurallara uyar ve işbirliğine dayalı uygulamalarda görev alır. Ayrıca demokratik, toplumsal, bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere sahip çıkar ve bu değerlere uygun davranır.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Öğr. Gör. Dr. Gülçin Kezban Saraçoğlu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (geroglu@gazi.edu.tr)