GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
A. SEÇMELİ- 2 (MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ)/MZO218
Dersin Adı: A. SEÇMELİ- 2 (MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çocuk koroları yönetebilme
Geleneksel Türk Halk Müziği Koroları Yönetebilme
Geleneksel Türk Sanat Müziği Koroları Yönetebilme
Geleneksel Türk Halk Müziği Çalgı Toplulukları Yönetebilme
Geleneksel Türk Sanat Müziği Çalgı Toplulukları Yönetebilme
Bando Yönetebilme
Çoksesli Koro Yönetebilme
Popüler Müzik Toplulukları Yönetebilme
Oda Müziği Toplulukları Yönetebilme
Orkestra Yönetebilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Temel Müzik Toplulukları Yönetimi Teknikleri
2. Hafta  Temel Müzik Toplulukları Yönetim Teknikleri
3. Hafta  Çocuk koroları yönetimi
4. Hafta  Geleneksel Türk Halk Müziği Koro Yönetimi
5. Hafta  Geleneksel Türk Sanat Müziği Koro Yönetimi
6. Hafta  Geleneksel Türk Halk Müziği Çalgı Toplulukları Yönetimi
7. Hafta  Geleneksel Türk Sanat Müziği Çalgı Toplulukları Yönetimi
8. Hafta  Popüler Müzik Toplulukları Yönetimi
9. Hafta  Popüler Müzik Toplulukları Yönetimi
10. Hafta  Oda Müziği Toplulukları Yönetimi
11. Hafta  Oda Müziği Toplulukları Yönetimi
12. Hafta  Çoksesli Koro Yönetimi
13. Hafta  Bando Yönetimi
14. Hafta  Orkestra Yönetimi
15. Hafta  Orkestra Yönetimi
16. Hafta  Orkestra Yönetimi
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
10
2
20
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
3
2
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
5
2
10
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
5
2
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
88
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Mehmet EFE)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (efe@gazi.edu.tr)