GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
A. SEÇMELİ- 2 (OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ)/MZO216
Dersin Adı: A. SEÇMELİ- 2 (OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Müzik Öğrenme İlke ve Yöntemleri
Müzik Öğretme İlke ve Yöntemleri
Müzik Öğretim Programı

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Toplu ders
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Okulöncesi Müzik Öğretim Programına Genel Bakış
2. Hafta  Okulöncesi Müzikj Öğretim Programı İçeriği
3. Hafta  Genel Müzik Öğrenme Yöntemleri
4. Hafta  Genel Müzik Öğrenme İlkeleri
5. Hafta  Okulöncesi Müzik Öğrenme Yöntem ve İlkeleri
6. Hafta  Okulöncesi Müzik Öğretimi Araçları
7. Hafta  Okulöncesi 0-3 YaşMüzik Öğretimi
8. Hafta  Okulöncesi 3-5 Yaş Müzik Öğretimi
9. Hafta  Okulöncesi 6 Yaş Müzik Öğretimi
10. Hafta  Okulöncesi Müzik Eğitiminde Şarkı Dağar
11. Hafta  Okulöncesi Müzik Eğitiminde Oyun-Dans-Müzik Uygulamaları
12. Hafta  Okulöncesi Müzik Eğitiminde Drama Uygulamaları
13. Hafta  Okulöncesi Müzik Eğitiminde Orff Yaklaşımı
14. Hafta  Okulöncesi Müzik Eğitiminde Orff Yaklaşımı, Oyun ve Drama Uygulamaları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
4
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
4
20
 Materyal tasarlama, uygulama
2
4
8
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
1
4
4
 Sunum
4
4
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
1
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
108
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Nezihe Şentürk)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ()