GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI/EBS118
Dersin Adı: OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim /öğretimde önemini açıklar.
Okul dışı öğrenme ortamları ile formal eğitim arasındaki farklılıkları açıklar.
Okul dışı öğrenme ortamlarının nasıl kullanılacağını kavrar.
Etkili okul dışı öğretme ve öğrenme süreçlerini oluşturmak için uygun eğitim materyalleri geliştirir.
Okul dışı ortamların, öğrenme/öğretme amacıyla kullanılması için plan oluştur, uygulama sürecini yönetebilir ve avantaj ve dez avantajlarını öngörür.
Farklı ülkelerin okul dışı öğrenme ortamını karşılaştırır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Yüzyüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ders tanıtım
2. Hafta  Formal ve informal öğrenme ortamlarının tanıtımı.
3. Hafta  Okul dışı öğrenme ortamlarının eğitiminde kullanımı
4. Hafta  Bilim ve tabiat tarihi müzelerinin Eğitimindeki Önemi ve kullanımı
5. Hafta  Bilim Merkezi, hayvanat bahçesi, kütüphane, botanik bahçesi gibi okul dışı ortamların eğitimindeki önemi ve kullanımı
6. Hafta  Okul dışı ortamların, öğrenme ve öğretme amacıyla kullanılması için plan oluşturulması.
7. Hafta  Vize
8. Hafta  Okul dışı ortamların, öğrenme ve öğretme amacıyla kullanılması için aktivitelerin, yöntemler planlanması.
9. Hafta  Okul dışı ortamların avantaj ve dez avantajlarının tartışılması.
10. Hafta  Okul dışı öğretme ve öğrenme süreçlerini oluşturmak için uygun eğitim materyalleri geliştirilmesi.
11. Hafta  Okul dışı ortamların öğrenme amaçlı ve uygulama sürecinin yönetimine ,ilişkin değerlendirilmesi.
12. Hafta  Etkili okul dışı öğretme ve öğrenme süreçlerini oluşturmak için uygun eğitim materyalleri geliştirilmesi.
13. Hafta  Okul dışı öğrenme kurallarına uyarak alan gezisi, sergi vb. düzenler.
14. Hafta  Farklı ülkelerin okul dışı öğrenme ortamlarının karşılaştırılması ve kullanım örnekleri.
15. Hafta  Farklı ülkelerin okul dışı öğrenme ortamlarının karşılaştırılması ve kullanım örnekleri.
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
3
21
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
108
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili Öğretim Elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))