GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİKRO ÖĞRENME/EBS116
Dersin Adı: MİKRO ÖĞRENME
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Sınıf ortamlarında hangi öğretim becerilerine sahip olabileceğini fark eder
Öğretimi planlama ve uygulamada pratik bilgi ve beceriler kazanır
Öğretimde uygun materyalleri hazırlar ve kullanır
Eğitimde teknolojik araçları(video, teyp vs.) kullanır
Sözel becerilerini geliştirir
Öğretimde yeni strateji, yöntem ve teknikleri sınıf içi etkinliklerde uygular
Kendi öğretmen yeterliklerini VCD ve DVD teknolojilerinden yararlanarak değerlendirir
Mikro öğretim yöntemi ve uygulaması konusunda yurt içinde ve yurt dışında yapılmış araştırmaları analiz eder
Hizmet öncesinde eğitim-öğretim uygulamaları için deneyim kazanır

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Etkili öğretim ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler
2. Hafta  Öğretmenlerin mesleki yeterlikleri ve öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği rol ve davranışları
3. Hafta  Ders planı hazırlama
4. Hafta  Mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları
5. Hafta  Türkiye’de ve yurt dışında mikro öğretim yöntem ve uygulamaları konusunda yapılan araştırmaların incelenmesi
6. Hafta  Konu/üniteye uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama
7. Hafta  Sınıfta örnek bir ders anlatımı yapılması ve bu sunuların videoya kaydedilmesi ve dersin sonunda kayıtlardan yararlanarak değerlendirme yapılma
8. Hafta  Ara sınavı
9. Hafta  Bireysel proje sunumları, kayıt ve değerlendirme
10. Hafta  Bireysel proje sunumları, kayıt ve değerlendirme
11. Hafta  Aynı öğrencilerin ikinci kez bireysel proje sunumları, kayıt ve değerlendirme
12. Hafta  Aynı öğrencilerin ikinci kez bireysel proje sunumları, kayıt ve değerlendirme
13. Hafta  Aynı öğrencilerin ikinci kez bireysel proje sunumları, kayıt ve değerlendirme
14. Hafta  Genel değerlendirme
15. Hafta  Genel değerlendirme
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
1
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
2
6
12
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
2
4
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili Öğretim Elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))