GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ/EBS114
Dersin Adı: KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Etik, ahlak, değerler ve erdemler kavramlarının tarihsel gelişimi ve kişilerin/toplumların yaşamlarındaki yerini tartışır
Temel insan halkları prensiplerini tartışır, İlişki etiği konusunda kuramsal bilgileri kişisel yaşamında sergiler
Kişilerarası ve toplumsal çatışmaların barışçıl çözüm yollarını tartışır
Ülke ve global düzeydeki sosyal problemleri betimler
Kendi iyi oluşunun sorumluluğunu alma becerilerini gündelik hayatında sergiler
Karar verme becerilerini geliştirip günlük yaşamına yansıtır
Öz- saygısını olumsuz etkileyen etmenleri ve geliştirici etmenleri ayırt eder
Yaşamında karşılaştığı sıkıntıları kendini geliştirmesine hizmet edecek şekilde ele alır
Zorluklar ve değişimler karşısında daha etkili uyum becerileri sergiler
Amaçlarına ulaşmak için kendini daha iyi güdüleme ve bunu gündelik hayatına yansıtacak beceriler sergiler

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin tanıtımı ve ahlak, değer ve erdem kavramları
2. Hafta  Temel insan hakları prensipleri
3. Hafta  İlişkisel etik
4. Hafta  Barışçıl çatışma çözme yolları
5. Hafta  Başlıca ulusal ve küresel meseleler
6. Hafta  Kişinin kendi iyi oluşuyla ilgili sorumluluk alması
7. Hafta  Kişinin kendi iyi oluşuyla ilgili sorumluluk alması
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Karar verme
10. Hafta  Yaşam güçlükleri ve bu güçlüklerle etkili başa çıkma
11. Hafta  Özsaygı
12. Hafta  Bireyin güçlü ve zayıf yanları
13. Hafta  Değişim ve güçlüklerle başa çıkma
14. Hafta  Kişinin yaşam amaçlarını takip etmesinde iç motivasyon ve sebat
15. Hafta  Hafta Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ve genel sınava hazırlanma
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
3
5
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
5
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
2
5
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili Öğretim Elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))