GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ/EBS112
Dersin Adı: HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bu dersin sonunda başarılı öğrenciler; hastanede yatan çocukların yaş gruplarına göre gelişimsel özelliklerini söyler, hastanede yatan çocukların ruhsal durumlarını açıklayabilir
Hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşimi bilir, çocukların hastaneye yaşantısına hazırlanmasını sağlar, hastaneye hazırlayıcı eğitim verebilir
Çocuk ve ailelere teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlanma süreçlerinde rehberlik edebilir
Hastanede yatan çocuklara yönelik etkinlikler planlayıp, uygulayabilir

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Hastanede Yatan Çocukların Yaş Gruplarına Göre Gelişim Özellikleri
2. Hafta  Hastane Yatan Çocukların İlgi ve İhtiyaçları
3. Hafta  Hastanede Yatan Çocukların Ruhsal Durumları
4. Hafta  Çocuğu teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama, hastaneye hazırlayıcı eğitim. Çocuk, ailesi ve hastane personeli arasındaki etkileşim
5. Hafta  Örnek Hasta Öyküleri ile çocuklarla gerçekleştirilebilecek oyun, müzik, drama, hikaye, matematik, aile eğitimi vb. etkinliklerin planlanması.
6. Hafta  Örnek Hasta Öyküleri ile çocuklarla gerçekleştirilebilecek oyun, müzik, drama, hikaye, matematik, aile eğitimi vb. etkinliklerin planlanması.
7. Hafta  Arasınav
8. Hafta  Üçer kişilik gruplar halinde İhsan Doğramacı, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastaneleri ile Gazi Üniversitesi Onkoloji Servisi Çocuk Bölümünde gözlem yapma.
9. Hafta  Öğrencilerin hastanede belirledikleri çocukların ilgi ve ihtiyacına yönelik olarak planladıkları hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama, oyun, müzik, hikaye, drama etkinliklerinin sınıfta tartışılması.
10. Hafta  Hastanede belirlenen çocukların ilgi ve ihtiyacına yönelik olarak planlanan hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama, oyun, müzik, hikaye, drama etkinliklerini uygulama.
11. Hafta  Hastanede belirlenen çocukların ilgi ve ihtiyacına yönelik olarak planlanan hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama, oyun, müzik, hikaye, drama etkinliklerini uygulama.
12. Hafta  Hastanede belirlenen çocukların ilgi ve ihtiyacına yönelik olarak planlanan hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama, oyun, müzik, hikaye, drama etkinliklerini uygulama.
13. Hafta  Hastanede belirlenen çocukların ilgi ve ihtiyacına yönelik olarak planlanan hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama, oyun, müzik, hikaye, drama etkinliklerini uygulama.
14. Hafta  Hastane okulları, Ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim
15. Hafta  Hastane okulları, Ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
0
0
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
2
10
 Materyal tasarlama, uygulama
14
2
28
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
5
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
105
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili Öğretim Elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))