GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME/EBS111
Dersin Adı: ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Düşünme, düşünme stilleri, düşünme çeşitleri, mantık yürütme, analitik düşünme ve eleştirel düşünme kavramlarını tanımlayabilme.
Analitik düşünmeyi kavrayabilme.
Eleştirel düşünmenin temel özelliklerini ve ölçütlerini kavrayabilme.
Eleştirel düşünme beceri, strateji ve eğilimini kavrayabilme.
Eleştirel dinleyebilme, okuyabilme, yazabilme.
Eleştirel düşünme ile düşüncelerini geliştirebilme.
Kendi alanında eleştirel ve analitik öğrenme-öğretme etkinlikleri planlayabilme
Eleştirel düşünme duyuşsal özelliklerine sahip olabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Dersin tanımı, hedefleri, işlenişi, uygulama ilkeleri.
2. Hafta  Temel Kavramlar ve Tanımlar Düşünme Nedir? Düşünme Organı Olarak Beyin ve Özellikleri, Düşünme Stilleri, Düşünme Çeşitleri, Mantık Yürütme
3. Hafta  Analitik Düşünme
4. Hafta  Eleştirel Düşünme Eleştirel Düşünmenin Tanımı ve Önemi, Temel Özellikleri ve Ölçütleri
5. Hafta  Eleştirel Düşünen Kişilerin Özellikleri
6. Hafta  Evrensel Entelektüel Standartlar, Ögeler ve Özellikler
7. Hafta  Eleştirel Düşünmenin Kapsamı ve Becerileri
8. Hafta  Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Eğilimi
9. Hafta  Eleştirel Düşünmeyi Etkileyebilecek Faktörler
10. Hafta  Eleştirel Dinleme Eleştirel Okuma ve Yazma
11. Hafta  Eleştirel Düşünme Eğitimi Eleştirel düşünme becerilerini geliştirici alana ilişkin öğrenme-öğretme etkinlikleri
12. Hafta  Eleştirel Düşünme Eğitimi Eleştirel düşünme becerilerini geliştirici alana ilişkin öğrenme-öğretme etkinlikleri
13. Hafta  Eleştirel düşünme ve eğitim programları
14. Hafta  Eleştirel Düşünme Becerilerinin Ölçülmesi
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
8
2
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
8
2
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
100
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili Öğretim Elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ( http://websitem.gazi.edu.tr/site/yazcayir)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (yazcayir@gazi.edu.tr , yazcayir@gmail.com)