GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME/EBS109
Dersin Adı: EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Eğitimde program geliştirme ile ilgili temel kavramlar bilir
İhtiyaç analizi ve ihtiyaç analizinin önemi kavrar. İhtiyaç analizi yaklaşımlarını bilir.
Program geliştirme süreçlerini bilir. Program geliştirme süreçlerini açıklar.
Hedef-davranışlar nasıl yazılır bilir. Hedef ve davranış yazma ilkelerini bilir.
Program içeriği oluşturma ve içerik yazmada dikkat edilecek temel hususları bilir.
Eğitim durumları tasarlanmasını bilir. Eğitim durumlarını hazırlar.
Eğitim Programını değerlendirir.
Program geliştirme tasarısı hazırlar ve uygular.
Program Tasarısı Hazırlama, Uygulama ve Sonuçların belli ölçütlere göre değerlendirir.
Bilimsel dayanaklara dayalı eğitim ve öğretim programları hazırlar.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Eğitimde program geliştirme ile ilgili temel kavramlar bilir
2. Hafta  İhtiyaç analizi ve ihtiyaç analizinin önemi kavrar
3. Hafta  İhtiyaç analizi yaklaşımlarını bilir.
4. Hafta  Program geliştirme süreçlerini bilir.
5. Hafta  Program geliştirme süreçlerini açıklar.
6. Hafta  Hedef-davranışlar nasıl yazılır bilir.
7. Hafta  Hedef ve davranış yazma ilkelerini bilir.
8. Hafta  Program içeriği oluşturma ve içerik yazmada dikkat edilecek temel hususlar bilir
9. Hafta  Eğitim durumları tasarlanmasını bilir
10. Hafta  Eğitim durumlarını hazırlar
11. Hafta  Eğitim Programını değerlendirir
12. Hafta  Program geliştirme tasarısı hazırlar ve uygular
13. Hafta  Program Tasarısı Hazırlama, Uygulama ve Sonuçların değerlendirir.
14. Hafta  Program Tasarısı Hazırlama, Uygulama ve Sonuçların belli ölçütlere göre değerlendirir.
15. Hafta  Bilimsel dayanaklara dayalı eğitim ve öğretim programları hazırlar.
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
6
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
3
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
3
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
2
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
4
20
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
96
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili Öğretim Elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (https://websitem.gazi.edu.tr/site/pinarbilasa)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (pinarbilasa@gazi.edu.tr , pinarbilasa@gmail.com)