GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EĞİTİMDE DRAMA/EBS107
Dersin Adı: EĞİTİMDE DRAMA
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Dramanın tanımını yapabilir,
Dramanın çocuğun gelişimi alanları ile ilişkisini açıklar
Dramanın kapsadığı etkinlikleri bilir,
Drama türleri arasındaki farkları açıklar.
Dersin amaç ve kazanımları doğrultusunda bir drama etkinliği planlar.
Drama etkinliğine uygun eğitim ortamı ve araç gereçlerini hazırlar.
Dramayı eğitimde bir öğretim yöntemi olarak kullanır.
Drama etkinliğini değerlendirir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Eğitimde dramanın temel kavramları . Drama etkinliklerinde eğitim ortamı ve eğitimcinin rolü.
2. Hafta  Eğitimde dramanın temel prensipleri Drama sürecinde aşamalar, teknikler ve drama dersi planlama
3. Hafta  Drama uygulamaları; tanışma etkinlikleri, uyum ve güven etkinlikleri
4. Hafta  Drama uygulamaları; tanışma etkinlikleri, uyum ve güven etkinlikleri
5. Hafta  Drama uygulamaları; müzik, pandomim,
6. Hafta  Drama uygulamaları; rol oynama, doğaçlama
7. Hafta  Drama uygulamaları; zihinde canlandırma,hikaye yazma
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Eğitimde Drama planı uygulaması
10. Hafta  Eğitimde Drama planı uygulaması
11. Hafta  Eğitimde Drama planı uygulaması
12. Hafta  Eğitimde Drama planı uygulaması
13. Hafta  Eğitimde Drama planı uygulaması
14. Hafta  Eğitimde Drama planı uygulaması
15. Hafta  Eğitimde Drama planı uygulaması
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
1
10
 Uygulama
4
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
4
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
4
16
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
2
4
8
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
89
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili Öğretim Elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))