GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ/EBS102
Dersin Adı: ÇOCUK PSİKOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çocuk gelişiminde önemli gelişim krizlerini tanır.
Çocukların algı, güdü ve duygularını anlar.
Çocukta kişilik ve benlik gelişimini kavrar.
Çocuklarda duygu ve davranış sorunlarını kavrar.
Çocuklarda uyum problemlerini kavrar.
Çocuklarda iletişim, teknoloji kullanımı, madde bağımlılığı, göç gibi risk faktörleri ve psikolojik sağlık problemlerini açıklayabilir.
Çocuklarda gelişim ve çevresel risk faktörleri ve psikolojik problemler ile ilgili okul, aile ve öğretmenlerin alması gereken önlemleri öngörür. .

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Çocuklarda gelişim krizleri
2. Hafta  Çocuklarda algı, güdüler ve duygular
3. Hafta  Çocuklarda kişilik ve benlik gelişimi.
4. Hafta   Çocuklarda duygu ve davranış sorunları.
5. Hafta   Çocuklarda duygu ve davranış sorunları.
6. Hafta  Çocuklarda uyum problemleri
7. Hafta  Çocuklarda uyum problemleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Çocuklarla iletişim.
10. Hafta  Çocuklarda teknoloji kullanımı.
11. Hafta  Çocuklarda madde bağımlılığı, göç gibi risk faktörleri
12. Hafta  Çocuklarda madde bağımlılığı, göç gibi risk faktörleri
13. Hafta  Çocuklarda psikolojik sağlık problemleri
14. Hafta  Çocuklarda psikolojisini etkileyen problemlerle ilgili okul, aile ve öğretmenlerin alması gereken önlemler
15. Hafta  Çocuklarda psikolojisini etkileyen problemlerle ilgili okul, aile ve öğretmenlerin alması gereken önlemler
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
20
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
8
3
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
1
5
5
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
89
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili öğretim elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ()