GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
A. SEÇMELİ- 1 (POPÜLER MÜZİK VE UYGULAMALARI)/MZÖ217
Dersin Adı: A. SEÇMELİ- 1 (POPÜLER MÜZİK VE UYGULAMALARI)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 4
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenci Popüler müziğin tarihsel gelişimi (jazz, rock, blues); major ve minor tonalitede II–V– I, VI–II –V–I kadansları ve marş armonik; düzeye uygun Türkçe ve yabancı populer müzik parçalarının armonik analizi yapma bilgi ve becerisi kazanır
Öğrenci bireysel ve topluluk hâlinde icrası; popüler müzik uygulamalarına yönelik etkinliklerin hazırlanması, bilgi ve becerilerin kazanır

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Popüler müziğin tarihsel gelişimi
2. Hafta  jazz,
3. Hafta  rock
4. Hafta  blues
5. Hafta  major ve minor tonalitede II–V– I, VI–II –V–I kadanslar
6. Hafta  major ve minor tonalitede II–V– I, VI–II –V–I kadanslar
7. Hafta  major ve minor tonalitede II–V– I, VI–II –V–I kadanslar
8. Hafta  düzeye uygun Türkçe ve yabancı populer müzik parçalarının armonik analizi
9. Hafta  düzeye uygun Türkçe ve yabancı populer müzik parçalarının armonik analizi
10. Hafta  düzeye uygun Türkçe ve yabancı populer müzik parçalarının armonik analizi
11. Hafta  düzeye uygun Türkçe ve yabancı populer müzik parçalarının armonik analizi
12. Hafta  bireysel ve topluluk hâlinde icrası; popüler müzik uygulamaları
13. Hafta  bireysel ve topluluk hâlinde icrası; popüler müzik uygulamaları
14. Hafta  bireysel ve topluluk hâlinde icrası; popüler müzik uygulamaları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
2
24
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
3
12
 Materyal tasarlama, uygulama
4
3
12
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
4
4
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
2
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
3
12
 Diğer
3
2
6
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
88
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
4
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Dr.Selçuk BİLGİN)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (sbilgin@gazi.edu.tr)