GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEÇMELİ -II (TÜRK EĞİTİM TARİHİ)/ME234GK
Dersin Adı: SEÇMELİ -II (TÜRK EĞİTİM TARİHİ)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  SEÇMELİ -II (TÜ
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  İlgili Öğretim Elemanı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk eğitim tarihinin kapsam ve içeriğini kavrar.
Öğrenciler eğitim ve öğretimin anlamını, dersin kapsam ve içeriğini kavrar.
Öğrenciler İslamiyet öncesi Türk eğitim sistemini İslamiyet sonrasındaki sistemle karşılaştırır.
Öğrenciler Osmanlı eğitim sisteminin genel özelliklerini kavrar.
Öğrenciler Türk eğitim tarihindeki önemli eğitimcileri ve bu kişilerin eğitim sistemine katkılarını açıklar.
Öğrenciler Türk eğitim sisteminde 1970'den sonra kaydedilen gelişmeleri idrak eder. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Eğitim-Öğretim kavramları, tarih boyunca farklı kültürlerdeki kapsam ve anlam değişiklikleri ve Türklerin Müslüman olmalarından önceki eğitim tarihi
2. Hafta  İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşayış biçimi ve eğitim özellikleri ve Karahanlılar’da eğitim, Farabi, İbn-i Sina, Kaşgarlı Mahmut
3. Hafta   Selçuklular ve Anadolu Beylikleri’nde eğitim, Ahilik ve Türk eğitim tarihindeki yeri
4. Hafta   Osmanlılarda ilköğretim, saray eğitimi, askeri eğitim, azınlık ve yabancı okullardaki eğitim, halk eğitimi
5. Hafta  Osmanlılarda eğitimini idari teşkilatlanması, Vakıfların Türk eğitim tarihindeki yeri, Matbaanın Türk eğitim tarihindeki önemi
6. Hafta  Ara Sınav
7. Hafta  Tanzimat döneminde eğitim, Meşrutiyet ve Mutlakiyet dönemlerindeki eğitimin karşılaştırılması
8. Hafta  Emrullah Efendi, Satı Bey, Prens Sabahattin, İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Türk eğitim tarihindeki yeri
9. Hafta  Tevhid-i Tedrisat, Atatürk’ün Türk eğitim tarihindeki yeri
10. Hafta  Cumhuriyet döneminde ilk öğretimde, orta öğretimde, özel eğitimde yenilik ve gelişmeler, Eğitimin idari teşkilatlanması
11. Hafta  Cumhuriyet döneminde ilk öğretimde, orta öğretimde, özel eğitimde yenilik ve gelişmeler, Eğitimin idari teşkilatlanması
12. Hafta  Köy Enstitüleri’nin Türk eğitim tarihindeki yeri ve etkileri, Cumhuriyet döneminde öğretmen yetiştirme politikası
13. Hafta  Cumhuriyet döneminin başlıca eğitimcileri, Türkiye-AB ilişkisinin eğitim tarihi açısından analizi
14. Hafta  Cumhuriyet döneminin başlıca eğitimcileri, Türkiye-AB ilişkisinin eğitim tarihi açısından analizi
15. Hafta  Cumhuriyet döneminin başlıca eğitimcileri, Türkiye-AB ilişkisinin eğitim tarihi açısından analizi
16. Hafta  Cumhuriyet döneminin başlıca eğitimcileri, Türkiye-AB ilişkisinin eğitim tarihi açısından analizi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. AKYÜZ, Y. Türk Eğitim Tarihi, Alfa Yay., İstanbul, 2001. 2. BİNBAŞIOĞLU, C., Eğitim Düşüncesi Tarihi, Anı Yay., Ankara: 2004. 3. KOÇER, H. A., Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, MEB Yay., İstanbul, 1991. 4. ERGİN, O. N., Türk Maarif Tarihi, Osmanbey Matbaası, İstanbul, 1940. 5. ÇELEBİ, A., İslam’da Eğitim Öğretim Tarihi, Damla Yay., İstanbul, 1976.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
2
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
2
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
2
6
 Sunu hazırlama
4
1
4
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
62
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlik
2
Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.
3
Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme
4
Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.
5
Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilme
6
Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilme
7
Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilme
8
Genel müzik tarihi ve Türk müziği tarihi üzerine bilgi sahibi olma.
9
Milli eğitimde staj yapma imkânı ile öğretmenlik deneyimi kazanma
10
Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanma