GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK DİLİ- 2/TD104
Dersin Adı: TÜRK DİLİ- 2
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Akademik dil ve yazının özellikleri kavrar.
Akademik yazıların anlatım unsur ve özelliklerini bilir.
Akademik metinlerin yapısı ve türlerini kavrar.
Akademik yazmada etik hususunda bilgi sahibi olur.
Akademik metinler üretir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Ders yüz yüze eğitim ile verilmektedir. Ayrıca derste gösterip yaptırma, soru cevap metotlarından istifade edilmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma;
2. Hafta  Akademik yazılarda nesnel ve öznel anlatım, bunlardan yararlanma
3. Hafta  Akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.)
4. Hafta  Akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.)
5. Hafta  Akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.)
6. Hafta  Bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri
7. Hafta  İddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma)
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma);
10. Hafta  Rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma)
11. Hafta  Rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma)
12. Hafta  Başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma
13. Hafta  Bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler
14. Hafta  Akademik metin yazma uygulamaları
15. Hafta  Akademik metin yazma uygulamaları
16. Hafta  Final
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
1
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
2
14
 Materyal tasarlama, uygulama
10
2
20
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
8
1
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
12
1
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
120
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Yusuf Uyar , Doç. Dr. Mehmet KARA , Doç. Dr. Yılmaz YEŞİL )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (uyary@gazi.edu.tr , mehkara@gaz.edu.tr , yyesil@gazi.edu.tr)