GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BATI MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI- 1/MZÖ101
Dersin Adı: BATI MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI- 1
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Teorik / Uygula
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
1. Müziksel işitme,
2. Müziksel okuma,
3. Müziksel yazmayı kavrar ve diğer müzik alan derslerine bu bilgi ve becerilerini aktarır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  1. Müzikte ölçü 2. Müzikte ritim 3. Müzikte ritim ve ölçü 4. Müzikte ritim ve ölçü 5. Anahtar kavramı 6. Aralık ve tonalite kavramı 7. Aralık ve tonalite kavramı 8. Müziksel okuma ve yazmada kullanılan yineleme terim ve belirteçleri, nota yazım kuralları 9. Müziksel okuma ve yazmada kullanıl
2. Hafta   Müzikte ritim
3. Hafta   Müzikte ritim ve ölçü
4. Hafta   Müzikte ritim ve ölçü
5. Hafta  Anahtar kavramı
6. Hafta  Aralık ve tonalite kavramı
7. Hafta  Aralık ve tonalite kavramı
8. Hafta  Müziksel okuma ve yazmada kullanılan yineleme terim ve belirteçleri, nota yazım kuralları
9. Hafta  Müziksel okuma ve yazmada kullanılan yineleme terim ve belirteçleri, nota yazım kuralları
10. Hafta  Müzikte gürlük ve hız terimleri, seslendirim teknikleri
11. Hafta   Majör ve minör diziler, düzeyine uygun tonlarda müziksel okuma
12. Hafta   Majör ve minör diziler, düzeyine uygun tonlarda ezgi yazma
13. Hafta   Temel konumda 3 sesli akorlar ve bu akorlarla okuma yazma çalışmaları, düzeyine uygun tonlarda müziksel okuma
14. Hafta  14. Çevrim konumda 3 sesli akorlar ve bu akorlarla okuma yazma çalışmaları, düzeyine uygun tonlarda ezgi yazma
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
10
2
20
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
2
4
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
10
2
20
 Rapor hazırlama
4
2
8
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
6
2
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
2
4
 Diğer
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
114
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Ülkü ÖZGÜR ( uozgur@gazi.edu.tr ) Prof. Sadık ÖZÇELİK ( scelik@gazi.edu.tr ) Dr. Öğr. Üyesi Selçuk BİLGİN ( sbilgin@gazi.edu.tr ) Arş. Gör. Dr. Çağla SERİN ÖZPARLAK ( serincagla@gazi.edu.tr )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (( uozgur@gazi.edu.tr )( scelik@gazi.edu.tr )( sbilgin@gazi.edu.tr )( serincagla@gazi.edu.tr )