GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ/BİL101
Dersin Adı: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Bilgisayar bilimi temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
Bilgisayar bilimi temel yöntem ve tekniklerini uygular.
Bilgi teknolojilerinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
Bilgisayar donanımı ve yazılımıyla ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olur.
İşletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
Windows işletim sistemini kullanabilir.
Kelime işlem yazılımı kullanabilir.
Hesap tablosu programlarını kullanabilir.
Sunu programı kullanabilir.
Veri tabanı yönetim sistemleri programlarını kullanabilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders saAnlatım, Soru-cevap, Uygulama
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Bilgisayar bilimi temel kavramları
2. Hafta  Bilgisayar bilimi temel yöntem ve teknikleri
3. Hafta  Bilgisayar Sistemini Oluşturan Temel Bileşenler
4. Hafta  Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları
5. Hafta  Güvenli İnternet Kullanımı ve Etik
6. Hafta  Windows İşletim Sistemi
7. Hafta  Vize sınavı
8. Hafta  Microsoft Word
9. Hafta  Microsoft Word
10. Hafta  Microsoft Excel
11. Hafta  Microsoft Excel
12. Hafta  Microsoft Access
13. Hafta  Microsoft Access
14. Hafta  Microsoft PowerPoint
15. Hafta  Eğitimde İnternet Kullanımı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
5
25
 Uygulama
5
10
 Projeler
1
25
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
4
20
 Materyal tasarlama, uygulama
8
2
16
 Rapor hazırlama
1
1
1
 Sunu hazırlama
8
2
16
 Sunum
2
3
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
121
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
4.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili öğretim elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))