GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MÜZİK ÖĞRETİMİ PROGRAMLARI/MZO202
Dersin Adı: MÜZİK ÖĞRETİMİ PROGRAMLARI
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Müzik Öğrenme ve Öğretmede MEB Okul Düzeylerine Göre İçerikler
Müzik Öğrenme ve Öğretmede MEB Okul Düzeylerine Göre Uygulamalar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Toplu ders
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  MEB Müzik Öğretim Programı Genel Bilgileri
2. Hafta  MEB Müzik Öğretim Programı Süreçleri
3. Hafta  MEB Okulöncesi Müzik Öğretim Programı İçerikleri
4. Hafta  MEB Okulöncesi Müzik Öğretim Programı Uygulamaları
5. Hafta  MEB İlköğretim Müzik Öğretim Programı İçeriği
6. Hafta  MEB İlköğretim Müzik Öğretim Programı Uygulamaları
7. Hafta  MEB Ortaokul Müzik Öğretim Programı İçeriği
8. Hafta  MEB Ortaokul Müzik Öğretim Programı Uygulamaları
9. Hafta  MEB Ortaöğretim Müzik Öğretim Programı İçeriği
10. Hafta  MEB Ortaöğretim Müzik Öğretim Programı Uygulamaları
11. Hafta  Dünyada Müzik Öğretim Programları
12. Hafta  MEB Özel Eğitimde Müzik Öğretim Programları İçeriği
13. Hafta  MEB Özel Eğitimde Müzik Öğretimi Program Uygulamaları
14. Hafta  Müzik Öğretim Programlarını Karşılaştırma
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
3
9
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
5
5
25
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
3
1
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Nezihe Şentürk)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ()