GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ/EB107
Dersin Adı: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenme, öğretme, eğitim, Program geliştirme, eğitim ve öğretim teknolojisi, iletişim ve görsel iletişim, görsel okuryazarlık, öğretim materyali tasarımı kavramlarını tanımlar.
Öğretim araç-gereç seçimini etkileyen faktörler bilir.
Tasarım ilkeleri ve ögelerini bilir.
İşitsel ve görsel materyal ve araçları tanır.
TV, video, sosyal ağ eğitim platformlarını tanır.
Dijital ve dijital olmayan öğretim materyallerini tanır.
Uzaktan öğretim uygulamalarını bilir.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Derse Giriş, Dersin Tanımı, Hedefleri
2. Hafta  Temel Terimler - Öğrenme, Öğretme, Eğitim, Program Geliştirme ve Eğitim teknolojisi
3. Hafta  Eğitim Teknolojisi - Öğretim teknolojisi Eğitim Teknolojisinin Önemi, tarihçesi. Yaşantı Konisi
4. Hafta  İletişim nedir? Ögeleri, İletişim ve Öğrenme,
5. Hafta  Görsel İletişim - Görsel İletişimin Özellikleri Görsel Okuryazarlık
6. Hafta  Öğretim Araç-Gereçleri, Öğretimdeki yeri ve önemi. Seçimini Etkileyen Faktörler. Öğretim Materyalleri Tasarım ve Uygulamaları, Tasarım İlkeleri Tasarım Ögeleri.
7. Hafta  İşitsel Araçlar, Materyaller, Öğretim Tahtaları, Dijital Pano uygulamaları (Padlet vb.) Öğretim Levhaları: Levha, Poster, Afiş vb.; Döner Levha ; Şimşek (Flash) Kart (Öğretmen yapımı ve İnternetteki “Memrise, Quizlet” uygulamaları) Pictochart. Yazılı Materyaller (ders kitapları, çalışma kağıtları, d
8. Hafta  Vize
9. Hafta  Doküman Kamera, Dijital içerikler ve sunular (PowerPoint, Prezi, Emaze, Powtoon, Google docs, Haiku Deck vb.), Gerçek Eşyalar, deneyimler ve Modeller,
10. Hafta  TV ile öğrenme, İnternetteki eğitsel ders videoları (Khan akademi, BBC Languages, Coursera, TED Ed, Crash Course, EdX vb.)
11. Hafta  Eğitsel ve Sosyal ağ siteleri (EBA, Penpaland, Duolingo, Voscreen, Live lingua, Busuu vb.)
12. Hafta  Etkileşimli değerlendirme araçları (Kahoot, Plickers, Socrative, Poll Everywhere vb.)
13. Hafta  Etkileşimli değerlendirme araçları (Kahoot, Plickers, Socrative, Poll Everywhere vb.)
14. Hafta  Uzaktan Öğretim. Açık öğretim uygulamaları, Moodle, Edmodo, Class dojo, iTalki, Google hangout, vb,
15. Hafta  Uzaktan Öğretim. Açık öğretim uygulamaları, Moodle, Edmodo, Class dojo, iTalki, Google hangout, vb,
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
4
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
4
16
 Materyal tasarlama, uygulama
4
2
8
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
3
3
9
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
83
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.32
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili öğretim elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))