GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EĞİTİM FELSEFESİ/EB104
Dersin Adı: EĞİTİM FELSEFESİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
• Temel felsefi akımlar ile ilgili bilgileri özgün biçimde geliştirir. • Eğitim felsefeleriyle açıklamaları tartışmalarda kullanır. • Felsefe’nin anlamını, önemini ve değerini açıklar.
• Felsefeye duyulan gereksinimi eğitsel, sosyal ve kültürel boyutlarda tartışır. • Felsefenin temel özelliklerini ve felsefenin dayanakları ortaya koyar. • Felsefe ile Bilimin ortak ve farklı yönlerini belirler.
• Felsefenin Okur Yazarlığı ile Felsefenin Farkında Olma Yeterliklerini tanıyıp yaşamında kullanır. • Felsefenin diğer bilimlerle ilişkisini tartışır. • Felsefenin temel ve eğitsel işlevlerini açıklar.
• Felsefenin yaşamla, bilimle, sanatla, dille, dinle ve hikmetle ilişkilerini kavrar. • Temel Felsefi Akımlardan İdealizm, Realizm, Pragmatizm ve Eksistentiyalizmi açıklar. • Eğitim Felsefeleri olarak; Daimicilik, Esasicilik, İlerlemecilik ve Yeniden Kurmacılık Eğitim Felsefelerini ka
• Eğitim ile Felsefe arasındaki bağları kavrar. • Eğitim Felsefeleri ile eğitim durumları ilişkilerini açıklar. • Eğitim Felsefeleri ile Eğitsel Hedefler İlişkisini kavrar.
• Türkiye’de Eğitim Sisteminin Tarihsel Süreçteki Felsefi Temelleri açıklar. • Eğitim Felsefelerinin yeni yönelimlerinden olan Çağdaş Eğitim ve ilerlemecilik Eğitim Felsefesi, Çocuktan Hareket Akımı (Montessori Öğrenme Akımı) İş Eğitimi Akımı, Sanat Eğitimi Akımı ve Kır Eğitim Akımı anl
• Eğitim Felsefesi açısından okulun amaçlarını tanır. • Eğitim Felsefesi açısından okulun amaçlarına katılımın yararlarını kavrar.
• Eğitim Felsefesi açısından örgün eğitimde okulların amaçlarını açıklar. • Farklı Felsefelerin ve Filozofların Bilgiye Bakışlarını inceler.
• Bilgi Felsefesi ve bilgi üzerine tartışmalarda özgün görüşlerini açıklar. • Bilgi elde etmede izlenen yollar açısından farklı görüşleri kavrar. • İlerlemecilik Eğitim Felsefesinin yeni eğitim programlarına yansımalarını tartışır.
• Eğitim Felsefelerine göre öğretmenin geleneksel ve yeni işlevlerini açıklar. • Daimicilik, Esasicilik, İlerlemecik ve Yeniden Kurmacılık Eğitim Felsefelerine göre öğretmenden beklenen yeni işlevlerini analiz eder.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Dersle diğer farklı disiplinlerle ilişkiler kurulmasına, anlatım ve soru-cevap, tartışma, drama etkinliklerine ve örnek olay incelemelerine yer verilecektir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  • Kavramsal yapı: ilgili temel kavramlar • Felsefe’nin anlamı, önemini ve değeri • Felsefeye duyulan gereksinim
2. Hafta  • Felsefenin temel özelliklerini ve felsefenin dayanakları • Felsefe ile Bilimin ortak ve farklı yönleri
3. Hafta  • Felsefenin diğer bilimlerle ilişkileri • Felsefenin Temel ve Eğitsel İşlevleri.
4. Hafta  • Felsefenin yaşamla, bilimle, sanatla, dille, dinle ve hikmetle ilişkileri. • Temel Felsefi Akımlar; İdealizm, Realizm, Pragmatizm ve Eksistentiyalizm
5. Hafta  • Eğitim Felsefeleri; Daimicilik, Esasicilik, İlerlemecilik ve Yeniden Kurmacılık
6. Hafta  • Eğitim ile Felsefe arasındaki bağlar • Eğitim Felsefeleri ile eğitim durumları ilişkileri • Eğitim Felsefeleri ile Eğitsel Hedefler İlişkisi
7. Hafta  • Türkiye’de Eğitim Sisteminin Tarihsel Süreçteki Felsefi Temelleri
8. Hafta  • Eğitim Felsefelerinin yeni yönelimleri; Çağdaş Eğitim ve ilerlemecilik Eğitim Felsefesi, Çocuktan Hareket Akımı (Montessori Öğrenme Akımı) İş Eğitimi Akımı, Sanat Eğitimi Akımı ve Kır Eğitim Akımı
9. Hafta  • Eğitim Felsefesi açısından okulun amaçlarını • Eğitim Felsefesi açısından okulun amaçlarına katılımın yararları • Eğitim Felsefesi açısından örgün eğitimde okulların amaçları
10. Hafta  • Farklı Felsefelerin ve Filozofların Bilgiye Bakışları
11. Hafta  • Bilgi Felsefesi ve bilgi üzerine betimlemeler • Bilgi elde etmede izlenen yollar açısından farklı görüşler
12. Hafta  • İlerlemecilik Eğitim Felsefesinin yeni eğitim programlarına yansımaları • Eğitim Felsefelerine göre öğretmenin geleneksel ve yeni işlevler • Daimicilik, Esasicilik, İlerlemecik ve Yeniden Kurmacılık Eğitim Felsefelerine Göre öğretmenden beklenen yeni işlevler
13. Hafta  • İlerlemecilik Eğitim Felsefesinin yeni eğitim programlarına yansımaları
14. Hafta  Eğitim Felsefelerine göre öğretmenin geleneksel ve yeni işlevler
15. Hafta  Daimicilik, Esasicilik, İlerlemecik ve Yeniden Kurmacılık Eğitim Felsefelerine Göre öğretmenden beklenen yeni işlevler
16. Hafta  Araştırma ve analiz çalışmalarıyla birlikte dönemi değerlendirme
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
1
7
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
3
1
3
 Rapor hazırlama
1
2
2
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
14
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
76
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili öğretim elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))