GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YABANCI DİL- 2 (İNGİLİZCE)/YAD104
Dersin Adı: YABANCI DİL- 2 (İNGİLİZCE)
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Öğrenciler evleri, sınıfları, okulları vb. ve sahip oldukları eşyaları hakkında konuşabilir ve bunları (buraları) tasvir edebilir, yaşadıkları yerleri
Geçmişte yaşamış oldukları olayları anlatabilirler, ziyaret etmiş oldukları bir şehri tasvir edebilirler.
Basit hikayeleri anlayabilir ve anlatabilirler. İnsanları tasvir edebilir ve yapılan tasvirleri anlayabilirler.
Tarihleri ve ayları doğru bir şekilde kullanabilirler.
Öğrenciler insanların şu anda ne yaptığını tanımlayabilir ve bir resmi tarif edebilir.
Sıfatları uygun ve doğru bir şekilde kullanarak kıyafetleri tarif edebilirler.
Hava durumu hakkında konuşabilirler.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Genel Tekrar
2. Hafta  There is /There are kullanarak evleri hakkında konuşma, , Yer edatları (in, on, next to gibi) - “have go”t kullanarak sahiplik bildirmek
3. Hafta  “ Have got”, Ev eşyaları ve aletleri tanıma ve tasvir etme Niteleyicilerle (very, quite, really) yaşadığı yeri anlatmak
4. Hafta  Sıfatlar;bir yeri dekore etmek için gerekli eşyalar hakkında konuşma –Resmi olmayan bir e-mail yazma, cümleleri “and” “but”, “or” gibi bağlaçlarla ba
5. Hafta  Geçmiş olaylar hakkında konuşma. Geçmiş zaman (Düzenli fiiller ve olumlu cümle yapısı)
6. Hafta  Geçmiş zaman (Düzensiz fiiller). Bir şehirdeki mekanlar ve dükkanlar, ziyaret edilmiş bir şehir hakkında konuşma ve yazma
7. Hafta  Geçmiş zaman (Soru ve olumsuz cümle yapısı). Geçmiş zaman, “because”, “so” ile cümleleri bağlama.
8. Hafta  Vize sınavı
9. Hafta  Bir hikayeyi anlama, Artikeller (a, an, the). İnsanları tasvir etmek ve yapılan tasvirleri anlamak
10. Hafta  “ one/ones” zamirleri.Tarihleri ve ayları kullanma
11. Hafta  İyelik zamirleri (mine, yours vb.), sıra sayıları ve aylar. Şimdiki zaman
12. Hafta  Şimdiki zaman, şu an yapılan aktiviteleri tarif etme. Bir resmi anlatma, resim hakkında konuşma
13. Hafta  Sıfatların cümle içindeki yerleri, Kelime:Kıyafetler, Okuma (Sokak Modası)
14. Hafta  Hava durumu hakkında konuşma; Geniş zaman ve Şimdiki zaman. Geniş zaman ve Şimdiki zaman, Problemleri anlatmak ve bu problemlere öneriler sunmak
15. Hafta  Kartpostal yazmak, Genel Tekrar
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
1
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
2
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
6
2
12
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
80
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))