GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇOK SESLİ KORO- 1/MZÖ207
Dersin Adı: ÇOK SESLİ KORO- 1
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Ders içeriği hakkında bilgilendirme
Ses mekanizmasını tanıma
Konuşmada ve Şarkı söylemede doğru solunum
Sesi doğru bir entonasyonla, doğru yerde üreterek yayma
Anlaşılır şekilde şarkı söyleme
Klasik batı müziği eserlerini toplu olarak söyleme
Türk müziği eserlerini toplu olarak söyleme
Türk ve batı müziği eserlerinden repertuar oluşturma çalışmaları
Koral çalışmalar
Koral çalışmalar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders toplu ve yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmeketedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta   KORO ÇALIŞMALARI
2. Hafta   KORO ÇALIŞMALARI
3. Hafta   KORO ÇALIŞMALARI
4. Hafta   KORO ÇALIŞMALARI
5. Hafta   KORO ÇALIŞMALARI
6. Hafta   KORO ÇALIŞMALARI
7. Hafta   KORO ÇALIŞMALARI
8. Hafta   KORO ÇALIŞMALARI
9. Hafta   KORO ÇALIŞMALARI
10. Hafta   KORO ÇALIŞMALARI
11. Hafta   KORO ÇALIŞMALARI
12. Hafta   KORO ÇALIŞMALARI
13. Hafta   KORO ÇALIŞMALARI
14. Hafta   KORO ÇALIŞMALARI
15. Hafta   KORO ÇALIŞMALARI
16. Hafta   KONSER
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
8
0
 Uygulama
8
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
1
16
 Haftalık uygulamalı ders saati
16
2
32
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
2
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
69
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   ( Doç. Dr. Günay AKGÜN )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (www.gazi.edu.tr)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (gunaya@gazi.edu.tr)