GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ/EB106
Dersin Adı: ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
- Öğretim ile ilgili temel kavramları açıklayabilme - Planlı öğretimin ilkelerini işe koşabilme - Öğretim hizmetinin niteliğinin artırılmasında öğretim ilkelerini işe koşabilme - Öğrenme ilkelerini çeşitli öğretme-öğrenme durumlarında etkili olarak kullanabilme - Çeşitli öğretme stratejileri,
- Eğitim programının ögeleri arasındaki ilişkileri açıklayabilme - Öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kavrayabilme
- Planlı öğretimin ilkelerini kavrayabilme - Planlı öğretimin ilkelerini işe koşabilme
- Öğretim hizmetinin niteliğinin artırılmasında öğretim ilkelerini işe koşabilme
Öğrenme ilkelerini çeşitli öğretme-öğrenme durumlarında etkili olarak kullanabilme - Çeşitli öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerin üstünlüklerini ve sınırlılıklarını verilen durumlara göre değerlendirebilme -Öğretimi düzenlerken uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilme
- Öğretim materyallerini öğretme-öğrenme sürecinde etkili olarak kullanabilme- Öğretmenin kişisel ve mesleki özelliklerini açıklayabilme
- Öğretme-öğrenme sürecindeki sorunlar ve yönelimleri tartışabilme -Amacına uygun olarak ölçme ve değerlendirme türlerini kavrayabilme
-Kendi alanıyla öğretim ilke ve yöntemleri arasındaki ilişkilerin farkında oluş, -Dersin gereklerini yerine getirmeye isteklilik

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar
2. Hafta  Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar
3. Hafta  Öğretimde hedef ve amaç belirleme
4. Hafta  Öğretme ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenleme
5. Hafta  Öğretim materyalleri
6. Hafta  Öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri (sunuş yolu ile öğretme, buluş yolu ile öğretme, araştırma-inceleme yolu ile öğretme, tartışma teknikleri vb.)
7. Hafta  Öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri (sunuş yolu ile öğretme, buluş yolu ile öğretme, araştırma-inceleme yolu ile öğretme, tartışma teknikleri vb.)
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar (Tam öğrenme kuramı, Yapılandırmacılık, Çoklu zekâ kuramı, İşbirliğine dayalı öğrenme)
10. Hafta  Öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar (Tam öğrenme kuramı, Yapılandırmacılık, Çoklu zekâ kuramı, İşbirliğine dayalı öğrenme)
11. Hafta  Öğretimin planlanması ve öğretim planları
12. Hafta  Öğretimin planlanması ve öğretim planları
13. Hafta  Sınıf içi öğrenmeleri değerlendirme
14. Hafta  Genel değerlendirme
15. Hafta  Final sınavına hazırlık
16. Hafta  Final sınavı
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
72
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (İlgili öğretim elemanları)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   ((...))