GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- 1/TAR103
Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ- 1
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
• Tarihle ilgili bir bilgiyi konu, zaman ve aktörleri etrafında çözümleme gücünü kazanır.
• Tarihi bir olayı bugün meydana gelen olaylarla ilişkilendirerek gerçekçi bir bakış açısı geliştirir.
• Tarihi olayları ele alan kitap, makale, film, televizyon dizisi gibi çeşitli materyalleri doğru değerlendirmeyi öğrenir. Farklı görüşleri eleştirel
• Kendi görüş ve düşüncesini, tarihten dayanaklar bulup analiz etme yeteneğini geliştirir.
• Düşüncelerini doğru ifade edip aktarabilir. Tarihi karakterlerle duygudaşlık kurup soyut düşünebilme özelliği kazanır.
• Tarihi bir olay hakkında sunum ve yorum yapmayı öğrenir.
• Köklerine saygı ve bağlılık duyarken evrensel değerleri benimsemeyi öğrenir.
• Ülkemizi korumak için şehit düşen, gazi olan atalarını öğrenerek vatan toprağının değerini anlar, millî birlik ve beraberlik şuuru kazanır.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Teorik Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin konusu, önemi, amacı ve tarihle ilgili kavramlar. (Bu kavramlar; inkılâp, ihtilal, hükümet darbesi, işgal, ilhak, muhasara, abluka, tampon bölge, Tanzimat, reform, ıslahat, evrim, vb.dir.).
2. Hafta  Osmanlı coğrafyası ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bulunduğu bölgenin stratejik önemi. Ortadoğu, Kafkasya, Anadolu ve Balkanların dünya ekonomisi ve politik durum açısından geçmişteki ve günümüzdeki önemi. Bu bölgeler için diğer devletlerin rekabete girmesinin sebepleri. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasının
3. Hafta  Osmanlı Devleti’nin durakladığını gösteren belli başlı siyasi gelişmeler, devletin kötü gidişi önlemek için aldığı tedbirler ve geleneksel politika ve uygulamaların değişme nedenleri.
4. Hafta  XX. yüzyıl başlarında Dünyanın Genel Siyasi Durumu, XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin sosyal, siyasi ve ekonomik durumu, Trablusgarp ve Balkan savaşları
5. Hafta  Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Dünyada meydana gelen değişmelerle Almanya ve İngiltere’nin durumu. Osmanlı Devleti’nin ittifak arayışları, savaşa girişi, savaştığı cepheler, kayıplar ve savaş sırasında yaşanan göçler.
6. Hafta  Birinci Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin yaptıkları gizli anlaşmalar ve Osmanlı topraklarının daha savaş sonuçlanmadan paylaşılması. Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları, Osmanlı ordusunun yazdığı destan. İttifak Devletlerinin savaşı kaybetmesi ve Versay, Sn. German, Trianon ve Neully anlaşm
7. Hafta  MMondros Mütarekesi ve uygulanışı; Anadolu’nun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi, Mütareke sonrasında Osmanlı Devleti ve Anadolu’nu Durumu
8. Hafta  Mondros Mütarekesi ve uygulanışı; Anadolu’nun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi, Mütareke sonrasında Osmanlı Devleti ve Anadolu’nu Durumu
9. Hafta  Vize Haftası
10. Hafta  Anadolu’da işgalleri desteklemek amacıyla kurulan (zararlı) cemiyetler. Anadolu’nun düşman işgalinden kurtarılması amacıyla kurulan (yararlı) cemiyetler
11. Hafta  Millî Mücadeleye Hazırlık Dönemi; Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul ve Anadolu’daki faaliyetleri, Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri
12. Hafta  Temsil Heyetinin Oluşturulmasından sonraki gelişmeler, Amasya Görüşmeleri ve protokolü Komutanların Sivas’ta yaptıkları toplantı ve aldıkları kararlar, Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelişi
13. Hafta  İstanbul’daki gelişmeler ve Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması, Misak-ı Millî kararlarının alınması ve sonuçları, İstanbul’un işgal edilmesi
14. Hafta  TBMM hükümetinin kurulması, siyasi, toplumsal ve askeri gelişmeler, TBMM’ne yönelik olarak çıkarılan ayaklanmalar (İngilizler, azınlıklar ve kişisel gerekçelerle çıkarılan ayaklanmalar)
15. Hafta  TBMM hükümetinin kurulması, siyasi, toplumsal ve askeri gelişmeler, TBMM’ne yönelik olarak çıkarılan ayaklanmalar (İngilizler, azınlıklar ve kişis
16. Hafta  Final Haftası.
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
5
1
5
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
1
2
 Sunu hazırlama
2
1
2
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Öğrt. Gör. Dr. Arif SARI , Öğrt. Gör. Dr. Ayşegül ALTINOVA ŞAHİN , Öğrt. Gör. Dr. Namık ÇENCEN , Öğrt. Gör. Dr. Ayşegül Nihan EROL ŞAHİN , Öğrt. Gör. Gülcan ŞAHİNGÖZ , Öğrt. Gör. Teoman GÜL , Öğrt. Gör. Safinaz TEKNECİ , Öğrt. Gör. Ayşegül DÖNMEZ , Öğrt. Gör. Aylin ORCAN , Öğrt. Gör. Ümran ESKİOĞLU )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ((...))
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (aysegulaltınova@gmail.com , arif.sari@gazi.edu.tr , ncencen23@gmail.com , nihanerol@gmail.com , gulcansahingoz@gmail.com , teoman.gul@gazi.edu.tr , birbenli@gazi.edu.tr , adonmez@gazi.edu.tr , aorcan@gazi.edu.tr , ueskioglu@gazi.edu.tr)