GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
REHBERLİK/ME415MB
Dersin Adı: REHBERLİK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 7 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Rehberlik
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yard.Doç.Dr.Safiye Sarıcı Bulut
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ssarici@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türk Eğitim sisteminde öğrenci kişilik hizmetlerini bilir.
Rehberliği, amacını ve ilkelerini açıklar.
Rehberliğin tarihsel gelişimini bilir
Rehberlik modellerini bilir.Mesleki gelişim sürecini bilir.
Temel işlevlerine göre rehberlik türlerini bilir
Eğitsel, kişisel ve mesleki rehberliği bilir.
Test ve diğer teknikleri bilir.
Okul rehberlik servisinin diğer personelin fonksiyonunu tanımlar.
Okulun çocuk gelişimine etkisini açıklar.
Okul rehberlik programının fonksiyonunu açıklar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Derse giriş ve dersin tanımı, kapsamı ve önemi. Rehberliğin işlevi ve ilkeleri.
2. Hafta  Öğrenci kişilik hizmetleri ve rehberlik
3. Hafta  Rehberlikte tarihsel gelişim.
4. Hafta  Rehberlik modelleri. Bireysel ve grupla rehberlik.
5. Hafta  Temel işlevlerine göre rehberlik
6. Hafta  Mesleki, eğitsel ve kişisel rehberlik.
7. Hafta  Mesleki gelişim süreci ve kuramlar.
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta   Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinde kullanılan materyallerin incelenmesi.
10. Hafta   Test yöntemleri
11. Hafta  Test dışı yöntümler
12. Hafta  Test dışı yöntemler
13. Hafta  Tekniklerin yorumu
14. Hafta  Örgüt ve personel
15. Hafta  Dönem sonu sınavı
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  I. Kaya, A. ve diğerleri (2008), Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Ankara:Anı Can, G. ( 2012), Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ankara:Pegem Yeşilyaprak, B. (2012), Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Ankara: Nobel Kuzgun, Y. (2008), Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ankara:Nobel
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru, cevap, örnek olay, uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
 Okuma Faaliyetleri
14
1
14
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
0
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
 Rapor hazırlama
14
0
 Sunu hazırlama
14
0
 Sunum
14
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
1
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
84
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlik
2
Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.
3
Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme
4
Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.
5
Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilme
6
Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilme
7
Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilme
8
Genel müzik tarihi ve Türk müziği tarihi üzerine bilgi sahibi olma.
9
Milli eğitimde staj yapma imkânı ile öğretmenlik deneyimi kazanmaX
10
Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanma