GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME/ME218MB
Dersin Adı: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 4 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  ÖLÇME VE DEĞERL
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  İlgili Öğretim Elemanı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Eğitimde kullanılan ölçme ve değerlendirme kavramlarını tanımlar.
Ölçme araçlarında bulunması gereken niteliklere uygun ölçme araçları geliştirir
Geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçlarını karşılaştırır
Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
Ölçme ve değerlendirmede kullanılan istatistik hesaplamaları yapar.
Testlere ilişkin madde analizi yapar.
Ölçme uygulamaları sonrası öğrencilere dönüt verir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Ders programının tanıtılması. Planlamanın yapılması
2. Hafta  Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları (ölçme, ölçüt, ölçüm, karar verme, vb.) Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi, Değerlendirme türleri
3. Hafta  Değerlendirmenin temel ilkeleri,değişken, korelasyon, ölçmede hata
4. Hafta   Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikleri(Güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık)
5. Hafta   Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikleri (güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık) Ölçme araçları üzerinde tartışılacak
6. Hafta  Test geliştirme süreci Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması
7. Hafta  Hazırlanan başarı testlerinin sınıf ortamında paylaşılması
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta  Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler, madde istatistikleri
10. Hafta   Performansa dayalı durum belirleme yöntemleri Performans görevleri Dereceli puanlama anahtarları
11. Hafta  Hazırlanan performans görevlerinin paylaşılması Portfolyolar ve e-portfolyolar
12. Hafta  Portfolyolar ve e-portfolyalar Öğrencilerin değerlendirme sürecine katılması Öz, akran ve grup değerlendirme
13. Hafta  Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler. Test istatistikleri, standart puanlar, değerlendirme teknikleri ve not verme
14. Hafta  Öğrenciler tarafından yürütülen çalışmaların (projelerin) paylaşılması
15. Hafta  Öğrenciler tarafından yürütülen çalışmaların (projelerin) paylaşılması
16. Hafta  Öğrenciler tarafından yürütülen çalışmaların (projelerin) paylaşılması
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Tekin, Halil. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Tan, Şeref (2008). Öğretimde Ölçme Değerlendirme KPSS El Kitabı Ed. Karip, Emin (2008). Ölçme ve Değerlendirme Küçükahmet, Leyla, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Nobel Yayınları 2003 2. Erginer Ergin, Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Pegem, Ankara.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
10
 Ödev
2
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
20
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
6
1
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
3
6
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
1
5
5
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
7
7
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
9
9
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
75
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlikX
2
Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.
3
Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme
4
Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.
5
Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilme
6
Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilme
7
Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilme
8
Genel müzik tarihi ve Türk müziği tarihi üzerine bilgi sahibi olma.
9
Milli eğitimde staj yapma imkânı ile öğretmenlik deneyimi kazanmaX
10
Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanma