GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ/ME217MB
Dersin Adı: ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 3 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  ÖĞRETİM İLKE VE
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  İlgili Öğretim Elemanı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Program geliştirme sürecini analiz eder. Öğrenme öğretme yaklaşımlarını kavrar.
Öğretim ilkelerini bilme ve uygulamaya dönük örnekler verir. Öğretimde yöntem ve teknik seçiminin ve doğru uygulanmasının eğitime katkılarını bilir.
Öğrenci merkezli bir öğretme-öğrenme süreci düzenler Öğretim etkinliklerini etkili bir biçimde planlar.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel kavramlar - Program Geliştirme Süreci
2. Hafta  Program Geliştirme Süreci Program incelemesi
3. Hafta  Program Geliştirme Süreci Program incelemesi
4. Hafta  Öğrenme Yaklaşımları
5. Hafta  Öğrenme Yaklaşımları
6. Hafta  Öğrenme Yaklaşımları
7. Hafta  Ara Sınav
8. Hafta  Öğretim Yöntem ve Teknikleri
9. Hafta  Öğretim Yöntem ve Teknikleri
10. Hafta  Öğretim Yöntem ve Teknikleri
11. Hafta  Öğretim Yöntem ve Teknikleri
12. Hafta  Öğretim Etkinliklerini Planlama
13. Hafta  Öğretim Etkinliklerini Planlama
14. Hafta  Öğretim Etkinliklerini Planlama
15. Hafta  Öğretim Etkinliklerini Planlama
16. Hafta  Öğretim Etkinliklerini Planlama
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Açıkgöz, Kamile Ün. (1998). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası. * Bilen, M. (1998). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Takau Matbaası. * Demirel, Özcan. (1996). Genel Öğretim Yöntemleri. Ankara: USEM Yayın No: 11. * -------. (1999). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara * Fidan, Nurettin. (1986). Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Kadıoğlı Matbaacılık * Gültekin, M. (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Eskişehir: AFÖ Yayınları. * Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Ertem MAtbaacılık. * Sönmez, Veysel (1993). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. 4. Baskı. Ankara: Adım Yayıncılık.* Doğanay, A. (Editör) (2008) Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Küçükahmet L. (2009) Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Sönmez V. (2008) Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. *Taşpınar, M. (2012). Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri. Elhan Kitap.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Gözlem, Takım/Grup Çalışması, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
3
9
 Okuma Faaliyetleri
5
1
5
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
1
5
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
1
3
3
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
4
4
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
78
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlikX
2
Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.
3
Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme
4
Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.
5
Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilme
6
Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilme
7
Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilme
8
Genel müzik tarihi ve Türk müziği tarihi üzerine bilgi sahibi olma.
9
Milli eğitimde staj yapma imkânı ile öğretmenlik deneyimi kazanma
10
Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanma