GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ/ME120MB
Dersin Adı: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  EĞİTİM PSİKOLOJ
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  İlgili Öğretim Elemanı
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Psikoloji ve eğitim psikolojisinin tanım ve işlevlerini bilir. Çocuk ve ergenlerin psikolojisini açıklar. Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerin
Öğrenme psikolojisini tanımlar. Öğrenmenin biyolojik temellerini açıklar. Öğrenmeye etken olan yapıları denetler. Öğrenmede davranışsak yaklaşımlar
Sosyal öğrenme teorilerini tanımlar. Bilişsel öğrenme teorilerini tanımlar. Öğrenmeyi etkileyen faktörleri bilir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Psikoloji ve eğitim psikolojisinin tanımı
2. Hafta  Psikoloji ve eğitim psikolojisinin işlevleri
3. Hafta  Çocuk ve ergen gelişimi
4. Hafta  Fiziksel gelişim
5. Hafta  Sosyal Gelişim
6. Hafta  Bilişsel gelişim
7. Hafta  Duygusal ve ahlaki gelişim
8. Hafta  Ara Sınav
9. Hafta   Öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler
10. Hafta  Günümüzdeki Öğrenme Kuramları
11. Hafta  Günümüzdeki Öğrenme Kuramları
12. Hafta  Etkili öğrenme ve etkili öğretimi etkileyen faktörler
13. Hafta  Etkili öğrenme ve etkili öğretimi etkileyen faktörler
14. Hafta  Motivasyon
15. Hafta  Bireysel farklılıklar ve öğrencilerin grup içindeki davranışları
16. Hafta  Bireysel farklılıklar ve öğrencilerin grup içindeki davranışları
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Yeşilyaprak B. (2002) Eğitim Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın. Erden,M. ve Akman,Y.(1997) Eğitim Psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayınevi. Aydın, A. (2000) Gelişim ve Öğrenme. İstanbul: Alfa Yayıncılık. Bacanlı, H. (2003) Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayıncılık. Senemoğlu, Nuray (1997). Gelişim ve Öğrenme: Kuramdan Uygulamaya. Burdur: Ertem Matbaacılık. Yavuzer, H. (2000). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Ders anlatma, örnek olay, soru yanıt, öğrenci sunuları.
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
80
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
3.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlikX
2
Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.
3
Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme
4
Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.
5
Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilme
6
Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilme
7
Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilme
8
Genel müzik tarihi ve Türk müziği tarihi üzerine bilgi sahibi olma.
9
Milli eğitimde staj yapma imkânı ile öğretmenlik deneyimi kazanmaX
10
Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanma