GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ/ME111MB
Dersin Adı: EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 3
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Yrd.Doç.Dr. Türker Kurt
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/turker
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  turker@gazi.edu.tr, turkerkurt@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Eğitim Bilimine Giriş ile ilgili temel kavramları kavrar.
Eğitim bilimin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
Bilgi toplumunda eğitim ve okullarda meydana gelen gelişme ve dönüşümleri kavrayarak,bunların öğretmenlik mesleğine yansımalarını irdeler.
Öğrenme ile ilgili psikoloji kavram ve kuramlarını tanır ve bunların öğrenmeye yaklaşımlarındaki farklılıklarını ortaya koyabilir.
Eğitim bilim ve felsefe arasındaki ilişkileri kavrayarak, eğitim felsefesi akımlarının temel varsayımları ve bunların eğitime bakışları ile ilgili far
Eğitim bilim ve sosyoloji arasındaki ilişkileri kavrayarak,eğitimin toplumsal temellerini hakkında bilgi sahibi olur.
Bir bilim olarak eğitimin temel karakteristiklerini tanır ve eğitim bilimlerinde kullanılan farklı araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahib
Eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiler ve eğitim politikalarının belirlenmesine yönelik temel varsayımlar hakkında bilgi sahibi olur.
Bir insan hakkı olarak eğitimin ulusal ve uluslararası düzeyde yasal temellerini hakkında bilgi sahibi olur.
Türk Eğitim Sisteminin yönetimi, örgütlenmesi ve yapısına ilişkin temel karakteristikler hakkında bilgi sahibi olur.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Eğitim Psikolojisi, Gelişim Psikolojisi, Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri, Sınıf Yönetimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Eğitim Bilimine Giriş dersine ilişkin temel kavramlar
2. Hafta  Eğitim Bilimine Giriş dersine ilişkin temel kavramlar
3. Hafta  Eğitim bilimin tarihsel gelişimi
4. Hafta  Bilgi toplumunda eğitim ve okul
5. Hafta  Bilgi toplumunda eğitim ve okul
6. Hafta  Eğitimin felsefi temelleri
7. Hafta  Eğitimin sosyolojik temelleri
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Eğitim bilimde araştırma yöntem ve teknikleri
10. Hafta  Eğitim ve ekonomi ilişkisi
11. Hafta  Eğitim ve hukuk ilişkisi ve eğitimin ulusal ve uluslararası yasal temelleri
12. Hafta  Türk Eğitim Sisteminin yönetimi, örgütlenmesi ve yapısı
13. Hafta  Türk Eğitim Sisteminin yönetimi, örgütlenmesi ve yapısı
14. Hafta  Genel Değerlendirme
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Eğitim Bilimine Giriş. Editör: Leyla Küçükahmet
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru cevap, tartışma, küme çalışması, drama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
8
1
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
1
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
6
6
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
74
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
2.96
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
3
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Müzik öğretmeni, akademisyen, kamu ve özel sanat kurumlarında sanatçı- eğitmenlikX
2
Geleneksel Türk Halk Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinme.X
3
Geleneksel Türk Sanat Müziği teorisi ve repertuar bilgisi edinmeX
4
Klasik Batı Müziği Armonisi, işitme eğitimi üzerinde deneyim kazanma.X
5
Piyanoda Türk ve Batılı bestecilerin eserlerini çalabilmeX
6
Bağlama ile Halk müziği eserlerini çalma ve söyleyebilmeX
7
Okul çalgılarından blok flüt ve gitar çalabilme ve çocuk şarkılarına eşlik edebilmeX
8
Genel müzik tarihi ve Türk müziği tarihi üzerine bilgi sahibi olma.X
9
Milli eğitimde staj yapma imkânı ile öğretmenlik deneyimi kazanmaX
10
Orkestra ve koro dersleri ile performansa dayalı deneyim kazanmaX