GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MÜZİK KÜLTÜRÜ/MZO108
Dersin Adı: MÜZİK KÜLTÜRÜ
Dersin Kredisi: 2 Ders AKTS : 2
Dersin Yarıyılı: 2 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
İnsanın ve kültür
Müziğin kültürel işlevleri
Müziğin bireysel ve toplumsal işgörüleri
Çalgı bilgisi
Ulusal müzik türleri
Uluslararası müzik türleri
Müzikte ses sistemleri
Türkiye’deki müzik kurumlarının yapı ve gelişimleri
Müzikte estetik kavramı
Türk müzik kültürü, Atatürk ve Türk Müzik İnkılabı, müzik eğitiminin önemi, işlevleri

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Toplu ders
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  İnsanın ve kültürün tanımı.
2. Hafta  Kültürel, sosyal ve felsefi boyutuyla müziğin doğuşu ve gelişimi
3. Hafta  Müziğin, kültür içerisinde edindiği önemli işlevler.
4. Hafta  Müziğin bireysel ve toplumsal etkileri.
5. Hafta  Ses kaynakları, sesin oluşumu ve özellikleri.
6. Hafta  Çalgıların oluşumu-gelişimi
7. Hafta  Ara Sınav Haftası
8. Hafta  Dünyada ve Türkiye’deki müzik türleri.
9. Hafta  Müziği üreten, icra eden ve dinleyen insanların, müzikal süreç içinde göstermeleri gereken tutum ve davranışlar.
10. Hafta  Müzikte ses sistemleri, müziğin temel ögeleri.
11. Hafta  Türkiye’deki müzik kurumlarının yapı ve gelişimleri.
12. Hafta  Müzikte estetik ve güzel kavramı.
13. Hafta  Müzik kültüründe geleneksellik, çağcıllık
14. Hafta  Türk müzik kültürü, Atatürk ve Türk Müzik İnkılabı, müzik eğitiminin önemi, işlevleri.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
1
1
1
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
0
 Materyal tasarlama, uygulama
1
1
1
 Rapor hazırlama
1
1
1
 Sunu hazırlama
1
1
1
 Sunum
1
1
1
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
2
2
4
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
38
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
1.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
2
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında edindiği kuramsal bilgileri kullanır.X
2
Alanında edindiği bilgi ve beceriyi uygular.X
3
Alanıyla ilgili bir çalışmayı planlar.X
4
Alanıyla ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.X
5
Alanıyla ilgili konularda sorumluluk alır.X
6
Alanıyla ilgili sorunlara çözüm yolları üretir.X
7
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirisel bir gözle değerlendirir.X
8
Alanıyla ilgili bilgi, birikim ve becerilerini sözlü, yazılı veya görsel olarak aktarır.X
9
Disiplinler arası sosyal ilişkileri ve değerler bütününü geliştirir.X
10
Alanında gerektiği kadar bilişim teknolojisinden yararlanır.X
11
Alanı ile ilgili temel araştırmaları yapar, yorumlar ve paylaşır.X
12
Alanı ile ilgili konularda farklı bakış açıları geliştirir.X
13
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirerek beceriye dönüştürür.X
14
Ulusal/Geleneksel müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
15
Uluslararası müziklere ilişkin düzeyine uygun repertuvar yapar ve öğrencileriyle sergiler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Türker Eroğlu)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   ()
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (turkereroglu@gmail.com)